Eskişehir'de icradan 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir'de icradan 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın toplam satış beledi 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 


2015/25 SATIŞ


SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN;


Cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, 10184 ada, 3 parsel sayılı, 10.870,52 metrekare yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz olup fiilen boş arsa durumundadır. Taşınmaz şehir merkezine uzak mesafede olup çevresinde  TOKİ  konutları yer almaktadır, iskan açısından gelişmekte olan bölgededir.


Adresi: Ihlamurkent Mahallesi, Nevruz Caddesi-Kürşat Sokak köşesi-Odunpazarı/ESKİŞEHİR


İmar Durumu: Odunpazarı Belediyesinin yazı cevabına göre; 1/1000 uygulama imar planında (E=0.80) (h=12.50) mesken sahasına isabet etmektedir.


Kıymeti: 3.500.000,00.-TL 

KDV Oranı: % 18


1. Satış Günü: 25/01/2016 günü 10.00 -10.05 arası 

2. Satış Günü: 24/02/2016 günü 10.00 -10.05 arası


Satış Yeri: Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu


Satış Şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerinin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka (milli bir bankadan, kesin ve süresiz) teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istekte bulunursa (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu (alım) harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, artırma gününden on gün önce herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/25 Satış sayılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur.