Atatürk Orman Çiftliği yeni yapılaşmalara açılıyor!

Atatürk Orman Çiftliği yeni yapılaşmalara açılıyor! Atatürk Orman Çiftliği yeni yapılaşmalara açılıyor!

Atatürk Orman Çiftliği, sit niteliğinde yapılan değişikliklerle “savunma ve güvenlik” temalı yeni yapılaşmalara açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27 Nisan tarihinde aldığı karar, 16 Haziran’a kadar askıda kalacak.


Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısındaki Gazi Orduevi’nin bulunduğu alana içinde sığınak, radar bulunan yeni bir inşaat için yaptığı imar planı değişikliğinin ardından 16 Mayıs günü yeni bir değişiklik daha askıya çıktı. 

Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisindeki Hava Lojistik Komutanlığı’nın kullanımında olan 3243 Ada 11 Parselin imar planı “Koruma amaçlı” düzeyine indirildi. 27 Nisan tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alınan karar 16 Haziran’a kadar askıda kalacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kültür ve modernleşme projesi olarak gündeme getirdiği Atatürk Orman Çiftliği, 2006 yılında 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un yürürlüğe girmesi ile büyük kayıplar yaşadı.  Ankara  Büyükşehir Belediyesi’nin insafına terk edilen AOÇ, 13 Ağustos 2010 tarihli “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması ile 1/10000 ölçekli Ulaşım Uygulama Projesi”nin onaylanması ile büyük bir parçalanma yaşamaya başladı. Şubat 2012’de 70 bin metrekarelik Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri arazisi “I. derece doğal ve tarihî sit alanı” statüsünün “III. derece doğal sit alanı” olarak tesciliyle Başbakanlık Hizmet Binası inşası için TOKİ’ye devredildi. 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 900 bin metrekarelik yeni bir alan daha bu alana katıldı. Sonunda Başbakanlık Hizmet Binası olarak kullanımından vazgeçilen bu büyük yapı cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılmaya başlandı.