15 / 08 / 2022

Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmaya açılması davasında son durum ne?

Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmaya açılması davasında son durum ne?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin askeri alan şeklinde yapılaşmaya açılmasıyla ilgili sürdürdüğü hukuksal mücadeleyi kazandı.Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasıyla ilgili açtığı iptal davasını kazandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargı, iki defa yürütmeyi durdurma kararı aldığı, Etimesgut'taki tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği, 'Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı' sınırlarındaki alanın, askeri alan şeklinde yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğinde iptal kararı verdi.

Atatürk Orman Çiftliği nin yapılaşmaya açılması davasında son durum ne?

Mahkemenin kararı üzerine Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: 

"Halka emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanları, kamusal alandır, halka kapalı olamaz. Yargı, Birinci derece Doğal SİT alanı AOÇ’de yapılaşmada ısrar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’na gereken cevabı bir kez daha vermiştir. İptal kararı haklılığımızın son tescilidir ve yargı telafisi imkânsız zararlar yaşanmadan söz konusu dava konusuna ilişkin işlemleri iptal etmiştir. Bakanlıklar AOÇ alanlarında yapılaşma ısrarından vazgeçmelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle, AOÇ alanlarını korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN DA İTİRAZINI REDDETTİ"

Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği için südürülen hukuki mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara 4. İdare Mahkemesi, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurmuştu.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine ek rapor isteyen mahkeme, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, çifte yürütmeyi durdurma kararının ardından kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yürütmeyi durdurma kararının yasaya aykırı olmadığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da itirazını reddetti. Ankara 4. İdare Mahkemesi de son olarak Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine ilişkin işlemleri iptal etti. 

Atatürk Orman Çiftliği nin yapılaşmaya açılması davasında son durum ne?

"ALANIN TARİHİ SİT ÖZELLİĞİNE VE BİRİCİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ"

Ankara 4. İdare Mahkemesi, iptal gerekçesinde alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğuna dikkat çekmiştir. İptal gerekçesinde  yer alan ‘Tarihi sit alanlarında zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı son alınan ilke kararı ile ortaya konulduğundan, çok büyük bir kısmı tarihi sit statüsüne sahip planlama alanının zorunlu altyapı uygulamaları kapsamında değerlendirilmeyecek E:0.50 yapılaşma koşulu ile ‘Askeri Alan’ olarak planlanmasına yönelik dava konusu planlama kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ ifadeleri ile alanın tarihi SİT özelliğine ve biricikliğine de dikkat çekilmiştir."

Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti!