13 / 08 / 2022

Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılaşmaya açılan alanlar TBMM gündeminde!

Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılaşmaya açılan alanlar TBMM gündeminde!

Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılaşmaya açılan alanlar meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılaşmaya açılan alanlara ilişkin soru önergesi hazırladı. Kabukcuoğlu, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, ''Aşağıdaki sorularımın, Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim'' diye konuştu.

Kabukcuoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: ''Tarihi Sit Alanlarının Koruma ve Kullanma koşullarını belirlemek üzere 16.01.2014 tarihinde yayınlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 271 sayılı İlke Kararıyla, bu alanlarda inşai ve fiziki uygulama yasağının istisnası kapsamına kamu hizmet binaları dahil edilmiştir. Tarihi sit alanlarında yapılacak kamu hizmet binalarının yapılaşma yasağı kapsamından çıkarılmasıyla; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile getirilen koruma düzenlemelerine aykırı biçimde bitki örtüsü, doğal, topografik yapı ve silüet üzerinde oluşacak tahribatlar nedeniyle Mimarlar Odası bu konuda dava açmıştır. Başbakanlığın (daha sonra Cumhurbaşkanlığının), "Başbakanlık hizmet binası inşaatına ilişkin projenin, 271 sayılı ilke kararına dayanılarak Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı dolayısıyla bu davada verilecek kararın Başbakanlığı doğrudan ilgilendirdiği” gerekçesiyle müdahil olduğu davada; iptal taleplerinin reddi kararı hakkında Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'nun bozma kararına uyan Danıştay 6. Dairesi; esas hakkında nihai kararı vererek ilke kararının ilgili kısımlarının iptaline karar vermiştir.''

Atatürk Orman Çiftliği nde yapılaşmaya açılan alanlar TBMM gündeminde!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın soruları:
1- Atatürk Orman Çiftliği'nin önerge tarihi itibariyle ne kadarlık alanı alanı yapılaşmaya açılmıştır? Arazinin yapılaşma olmayan alanı 2002 yılında ne kadardır, 2021 yılında ne kadardır? 

2. Anayasamızda yer alan hukuk devleti ilkesinin ve mahkeme kararlarının bağlayıcılı olmasının 
bir gereği olarak, Atatürk Orman Çiftliği alanları, Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilecek midir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com