Avcılar'da 7.5 milyon TL'ye satılık 8 bina!

Avcılar'da 7.5 milyon TL'ye satılık 8 bina! Avcılar'da 7.5 milyon TL'ye satılık 8 bina!

İstanbul Avcılar'da Baler Havuz restorant No:9 adresinde bulunan 8 bina, Küçükçekmece 1. Satış Memurluğu tarafından 13 Mayıs 2015 günü saat 14:40 ile 14:45 arası ihale ediliyor.İstanbul Avcılar'da Baler Havuz restorant No:9 adresinde bulunan 8 bina, Küçükçekmece 1. Satış Memurluğu tarafından 7 milyon 552 bin TL'ye satışa çıkarılıyor.1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul ili Avcılar ilçesi Ambarlı mahallesi 412 pafta 6637 parselde kayıtlı 7.352 m2 alana sahip tapu kaydına göre motel olarak görülen, Anbarlı Tesisleri yolu üzerinde Baler havuzlu restorant No: 9 adresinde bulunan, üzerinde kısmen yıkık durumda bulunan 8 adet bina mevcut olup binaların bir çoğunun yıkık olduğu ve 2 nolu 150 m2 alanlı mutfak ve WC nin bulunduğu, 3 nolu yerin pansiyon olarak gösterildiği ancak tamamen yıkıldığı, 4 nolu pansiyon olarak kullanılan kısmın yarı yıkık durumda olduğu ve 50 m2 yerin mevcut olduğu, 5 nolu yerin pansiyonlar olup, takribi olarak 325 m2 alanlı olduğu, 6 ve 7 nolu yerin tamamen yıkık ve yerinde olmadığı, ve 8 nolu binanın ise bekçi kulübesi ve ofisi olarak kullanıldığı bilirkişilerce tespit edildiği bildirilen taşınmazın tamamı satışa konudur.


İmar Durumu : 04/03/2015 tarih 1765 sayılı imar yazısına göre 28.08.2008 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar uygulama imar planında yerleşime uygun olmayan alan ve afete maruz bölgede kaldığından (Yerleşime uygun olmayan alan) imar uygulaması yapılamamaktadır denilmiştir.


Kıymeti: 7.552.000,00 TL (12/12/2013 tarihli mahkeme kararı gereğince taktir edilen kesin değerdir)


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler : Özel güvenlik bölgesinde kalmaktadır şerhi ile Paftasında yapılan ölçümde miktarı 7740 m2’dir. Afete maruz bölgede bulunmaktadır şerhleri bulunmaktadır.


1.Satış Günü: 13/05/2015 günü 14:40-14:45 arası


2.Satış Günü: 12/06/2015 günü 14:40-14:45 arası


Satış Yeri: Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1 .Bodrum Kat


İcra Daireleri Koridoru Satış Masası KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/03/2015