Avrasya GYO Arnavutköy'deki gayrimenkullerin alım işlemlerini tamamladı!

Avrasya GYO Arnavutköy'deki gayrimenkullerin alım işlemlerini tamamladı! Avrasya GYO Arnavutköy'deki gayrimenkullerin alım işlemlerini tamamladı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Arnavutköy Durusu Park'ta bulunan iki katlı ve üç katlı iki kargir iş yeri ve arsa ile beş adet bir katlı, bir adet iki katlı betonarme işyeri ve arsasının alım işlemlerinin tamamlandığını bildirdi...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Avrasya GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği: İki katlı ve üç katlı iki kargir iş yeri ve arsa ile beş adet bir katlı, bir adet iki katlı betonarme işyeri ve arsası


Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü: İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Balaban Mah. Kuzey Otoyolu Durusu Park 261 ve 944 nolu parseller 28.761,42 m2


Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 10.01.2014


Toplam Alım Bedeli: 6.351.940 TL


Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%): 11,3351


Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%): 0,0664


Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%): 1,1739


Alım Koşulları: 6.300.000 TL'sı banka kredisi, 51.940 TL'sı peşin


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 09.04.2014


Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri: Yatırım amacıyla


Karşı Taraf: Galip ÖZTÜRK


Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği: İlişkili Taraf


Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi: Maliyet analizi ve yapılaşma analizi


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği: Düzenlenmiştir


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni: -


Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar: 6.351.940 (KDV dahil)


İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi: İşlem değerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir.

pus