Aydın Germencik'te 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Aydın Germencik'te 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!Germencik İcra Dairesi, Aydın ili, Germencik ilçesi, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan fabrikayı ve arsasını satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 


Germencik İcra Dairesi, Aydın ili, Germencik ilçesi, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan fabrikayı ve arsasını 12 milyon 500 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 27 Temmuz 2021 günü gerçekleşecek. 

Aydın Germencik

T.C. GERMENCİK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, 162 Ada, 4 Parsel, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, Çallıtepe Mevkii, Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi ve tapunun Çallıtepe Mevkisi, Ada:162, Parsel:4'de kayıtlı ve 22.904.68 metrekarelik ''Pamuk Çırçır Fabrikası ve İşçi Evi Kantar Binası'' nitelikli taşınmaz üzerinde, Çırçır Fabrikası binası, 2 katlı Yönetim binası, Depolar, İşçi evi ve Kantar binası bulunmaktadır.İzmir-Aydın Karayolu ve Mursallı yoluna cepheli konumdaki dava konusu taşınmaz Çırçır fabrikası ve depoları amaçlı olup, çırçır fabrikasının çalışmadığı, tesisin kiralık olarak pamuk deposu amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Mursallı yolu girişinden, zemini betonla kaplı avlunun sağ kesimde (Ekli krokide J harfi ile gösterilen) 60 tonluk kantarın 36.68 metrekarelik tek katlı, tavanı betonarme tabliyeli yığma bina bulunmaktadır. Girişin sol kesiminde (Ekli krokide K harfi ile gösterilen) 1002.62 metrekarelik, çift akıtmalı çelik çatılı, trapezoidal (Oluklu galvanizli) saç ile örtülü depo binası, arka kesimde (Ekli krokide D harfi ile gösterilen) 1003.86 metrekarelik çift akıtmalı çelik çatılı, trapezoidal (Oluklu galvanizli) saç ile örtülü depo binası bulunmaktadır. (G harfi ile gösterilen) Çırçır fabrika binası ile (D harfi ile gösterilen) depo arasında, (C harfi ile gösterilen) 998.01 metrekarelik çift akıtmalı çelik çatılı, trapezoidal (Oluklu galvanizli) saç ile örtülü önü açık sundurma bulunmaktadır. (G harfi ile gösterilen) Çırçır fabrika binası önünde, (H harfi ile gösterilen) 135.55metrekarelik, 2 katlı betonarme yönetim binası bulunmaktadır. (G harfi ile gösterilen) 1317.61 metrekareik Çırçır fabrika binası çift akıtmalı çelik çatılı, trapezoidal (Oluklu galvanizli) saç ile örtülüdür.(G harfi ile gösterilen) Çırçır fabrika binasının arkasında, (B harfi ile gösterilen) 479.41 metrekarelik, fabrika binasının makinalarının olduğu 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Batı kesiminde (A harfi ile gösterilen) 132.27 metrekarelik betonarme havuz bulunmaktadır. (G harfi ile gösterilen)fabrika binasının kuzeyinde bitişik konumda (E harfi ile gösterilen) 705.66 metrekarelik çift akıtmalı çelik çatılı, trapezoidal (Oluklu galvanizli) saç ile örtülü depo binası bulunmaktadır.Kuzey kesimde, yola cepheli konumda (F harfi ile gösterilen) 62,21 metrekarelik tavanı betonarme tabliyeli, tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Yan kesiminde direk tipi trafo bulunmaktadır. Güney kesiminde çıkmaz yol bulunmamaktadır. (E harfi ile gösterilen) depo binasının kuzey-batı köşesinden 12.78 metrekarelik kesiminin Parsel''e tecavüzü bulunmaktadır. Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi ve tapunun Çallıtepe Mevkisi, Ada:162, Parsel:4'de kayıtlı ve 22.904.68 metrekarelik ''Pamuk Çırçır Fabrikası ve İşçi Evi Kantar Binası'' nitelikli ve üzerinde Çırçır Fabrikası binası, makinaların olduğu 2 katlı binası, 2 katlı Yönetim binası, 3 adet depo, sundurma, İşçi evi ve Kantar binası ve betonarme havuz bulunan taşınmaz atıl durumda olup, kiralık pamuk deposu olarak kullanılmaktadır.Çırçır fabrikası amaçlı taşınmaz üzerindeki yapılar yaklaşık 35-40 yıllık olup, yıpranma payı düşüldükten sonraki değerleri ve 60 tonluk kantarın amortismanı düşüldükten sonraki değeri ve taşınmazın duvarla çevrili bulunuşu, dava konusu taşınmazın yeri, İzmir-Aydın Karayoluna ve Mursallı yoluna cepheli oluşu, Sanayi alanı imar plan şartı bulunuşu, arsa büyüklüğü, Germencik merkezine 2 kilometre uzaklıktadır. 
Adresi : Aydın Germencik Hıdırbeyli Çallıtepe mevkii
Yüzölçümü : 22.904,68 metrekare
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen Sanayi Alanı(Tarım Satış Koop.) kısmen "Yol" kullanımında olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın güneyinde çıkmaz yol bulunmaktadır.
Kıymeti : 12.500.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : 22/02/1978 -401 yev ile aynı köy 365 parsel lehine geçit hakkı vardır.
1. Satış Günü : 27/07/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 24/08/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : GERMENCİK BELEDİYESİ KONFERANS SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/05/2021