Ayes Metal Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Ayes Metal Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!     Ayes Metal Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Ayes Metal Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 250 bin TL sermaye bedeli ile Adem Aktürk tarafından kuruldu.


Ayes Metal Geri Dönüşüm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 250 bin TL sermaye bedeli ile Adem Aktürk tarafından kuruldu.

Assa Proje Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır; 1- Bilumum metal ve metal ürünlerinin, plastik ürünlerinin, kağıt ürünlerinin vb. diğer hurda ürünlerinin alımını, satımını, pazarlanmasını, ticaretini, imalatını, ihracat ve ithalatını yapmak, 2- Bilumum binaların, fabrikaların, tesislerin, işyerlerinin, yol ve benzeri bilumum yerlerin söküm işlerini yapmak, 3- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 10- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 13- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 17- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 18- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 18- Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki tüm faaliyetlerde bulunabilir; a. Konuları ile ilgili her türlü ticari ve sanayi faaliyetlerde yurt içinde ve yurt dışında bulunmak. b. Konuları ile ilgili her türlü ticaret, alım-satım, pazarlama, imalat, ithalat-ihracat yapmak, c. Konuları ile ilgili her türlü ihalelere girmek, almak, devretmek, ihale vermek, teminatlar yatırmak ve geriye almak. Her türlü işletmecilik yapmak. Konuları ile ilgili mal, malzeme, alet ve hizmet araç ve gereçlerinin ticaret, ithalat-ihracat ve alım-satımını yapmak, d. Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, temsilcilikler, bayilikler, distribütörlükler, fabrikalar, imalathaneler,tesisler, müesseseler açmak-kapatmak, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, almak satmak, e. Konuları ile ilgili her türlü teminatlar, ipotekler vermek ve almak. Bu hakları devir ve ciro etmek. f. Konuları ile ilgili her türlü işçilik, taahhüt, fason işçilik, imalatçılık, işletmecilik, komisyonculuk, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık yapmak, g. Konuları ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından her türlü kredi kullanmak. Her türlü teşvikleri kullanmak. h. Konuları ile ilgili gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından özel ve tüzel kişi ve kişiler ile ve kurum ve kuruluşlar ile ortaklıklar oluşturmak, ortak olmak, ortak almak. i. Konuları ile ilgili olarak her türlü makine, tesisat, yedek parça, el aletleri, gayrimenkulleri ve her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını ve iş makinelerini almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek. j. Konuları ile ilgili olarak her türlü ruhsatname, müsaade ve belgeleri, izinleri almak ve kullanmak, devir almak ve vermek. k. Konuları ile ilgili olarak ekonomik organizasyon, fizibilite ve müşavirlik çalışmaları konusunda faaliyetlerde bulunmak. Yurt dışında davetli veya davetsiz şirket iştigal konularıyla ilgili olarak personel veya şirket hissedarlarından görevli ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No:61/75 PENDİK