Aynı dairede oturanlar kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?

Aynı dairede oturanlar kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Aynı dairede annesiyle oturan bir evlat (tapu annenin üzerine ise) toplantıda kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Aynı dairede annesiyle oturan bir evlat (tapu annenin üzerine ise) toplantıda kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Aynı dairede oturanlar kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?

Aynı dairede annesiyle oturan bir evlat (tapu annenin üzerine ise) toplantıda kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi? l N.D.

***

Kat Mülkiyeti Mevzuatı’na tabi binalarda yapılan yıllık toplantının adı ‘kat malikleri kurulu’ veya ‘kat malikleri toplantısı’dır. Adından da anlaşılacağı gibi toplantı kat malikleri arasında yapılır. Örneğin o binada kirada oturanlar kat malikleri toplantısına katılamaz. Fiziki olarak bulunabilir, kendilerini doğrudan ilgilendiren hususlarda görüş bildirebilir ama kararlara katılamazlar. Bunun dışında, bir kat malikinin yakını, toplantıya katılarak o bağımsız bölüm malikinin yakını olması nedeni ile oy veremez.

***

Bağımsız bölüm maliki olmamasına karşın müzakerelere ve oya katılma imkanına sahip olanlar ancak vekaletname ile toplantıya katılan kimselerdir. Onlar vekil sıfatı ile toplantıya katılır ve vekalet aldıkları kişi adına oy kullanır. Nitekim toplantı nisabı hesaplanırken asaleten katılanlar ve vekaleten katılanlar birlikte değerlendirilir ama kat malikinin yakını örneğin oğlu olanlar bu değerlendirmeye alınmaz. Dolayısıyla toplantıda söz sahibi de olmaz oy sahibi de...

***

Tabii akla “Ana-oğul birbirine bu kadar yakın olanlar arasında düz beyaz kağıda yazılacak bir vekaletname niye verilmez?” sorusu gelebilir. Bunun bir nedeni de büyük çoğunlukla daire sahibi annenin toplantıda kendisini evladının temsile muvaffakatinin olmamasıdır.