08 / 08 / 2022

Baba evini oğluna satabilir mi?

Baba evini oğluna satabilir mi?

Babanızın bir evi olduğunuzu ve oğlu olarak size satmak istediğinizi farz edelim. Peki, bir baba evini oğluna satabilir mi? Babanın evini oğluna satması için gerekenler nelerdir?Baba evini oğluna satabilir mi?

Babanızın bir evi olduğunuzu ve oğlu olarak size satmak istediğinizi farz edelim. Yapılacak işlemin bağış olması durumunda tapuda hibe işlemi yapılıyor; ancak devir bir bedel karşılığında yapılıyorsa tapuda satış işlemi yapılıyor.


Tapu devir işlemleri taşınmazın bağlı olduğu Tapu Dairesinde gerçekleşiyor. Tapuda bağış işlemi için bazı belgelerin temin edilmesi ve hibe harcının ödenmesi gerekiyor. 


Gerekenler:

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Ödenecek harç..

Hibe işleminde; Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden(Binde 68,31) oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.


Satış işleminde; Taşınmaz malların alım satım işlemleri için, taşınmaz malın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Diğer çocukların durumu..

Babanın hayatta olması halinde, yapılan devir işlemi için diğer çocuklar herhangi bir hak talep edemez. Ancak, babaları öldükten sonra muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası veya tenkis davaları açılabilir.


Tapu harcı ödeme yerleri!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com