Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı!

Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda "bağlantılar" kısmında bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı konusuna yer veriliyor. Kanuna göre, anagayrimenkulde kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamıyor...Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı!

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçiyor.


Ancak; kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamıyor. Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı ile ilgidi diğer yasal hükümler şu şekilde sıralanıyor:


Kat Mülkiyeti Kanunu Bağlantılar :

I - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:

Madde 5 – Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz.


Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz.


Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. mKat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.


Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com