Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı!

Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı!

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı nedir? İşte Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 6. maddede yer alan hükümler...Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı!

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kanunda sıralanan eklentilerin ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası olması halinde, bağımsız bölüm maliki, eklentilerin de maliki sayılıyor.


Söz konusu eklentiler, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydediliyor. Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı ile ilgili diğer yasal hükümler Kanunun 6. maddesinde şu şekilde sıralanıyor:


Kat Mülkiyeti Kanunu Bağlantılar :

II - Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:

Madde 6 – Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.


Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir.


Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklariyle bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.


Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış vaya kiralanmış olur.634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com