Bahçeköy Konakları'nda icradan 1 milyon 50 bin TL'ye satılık konut!

Bahçeköy Konakları'nda icradan 1 milyon 50 bin TL'ye satılık konut!

İstanbul 10. İcra Dairesi; Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Köyü'nde yer alan Bahçeköy Konakları 'ndaki daireyi toplam 1 milyon 50 bin TL'den satışa çıkarıyor. İhalesi; 18 Kasım'da...


İstanbul 10. İcra Dairesi;  Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Köyü'nde yer alan Bahçeköy Konakları'ndaki daireyi satışa çıkarıyor. Dairenin toplam bedeli  olarak belirlendi. 


İhalesi; 18 Kasım 2014 günü 11:30 - 11:40 arasında İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kalemi'nde açık artırma sureti ile yapılacak. İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/2625E


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ


2014/2625 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Köyü, Kat irtifaklı, 41 ada, 8 Parselde kain, 2.924,00 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, D Blok, l.Kat, 3 Bağımsız Bölüm No.lu, 280/4640 Arsa Paylı, Çatı katt müştemilatı olan mesken bağımsız bölüm nitelikli olan taşınmazın tamamıdır. Halihazırda söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Sanyer İlçesi, Bahçeköy Köyü, Kat irtifaklı, 41 ada, 8 Parselde kayıtlı olup, adres olarak Sanyer İlçesi Bahçeköy Yeni Mahalle, Hunca Caddesi, Bahçeköy Konaklan, 34/D dış kapı no.lu,l.Kat, 3 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır. Taşınmaz 2.924,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen Bahçeköy Konakları Sitesinde A,B,C, ve D blokları bulunmakta, sitenin etrafı yüksek duvarlar ile çevrili olup sitede bakımlı peyzaj düzenlemesi ve kapalı otopark mevcuttur. Sitenin girişinde güvenlik bulunmaktadır. Herbir blokta 2 adet dubleks ve 2 adet tripleks mesken bulunmakta, sitede toplamda 16 adet dubleks ve tripleks mesken mevcuttur. D Blok; 2 bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın çatı katında dışa doğru çıkmalar bulunmaktadır. D blok l.Kat, 3 No.lu, çatı katta müştemilatı olan bağımsız bölüm nitelikli meskene site bahçesinden verilen 8 adet basamaklı mermer kaplı merpenler ile ulaşılmaktadır. 3 bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 1. Katı; antre, salon, mutfak, ahşap merpen kovası ve banyo-wc hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı katı; antre, 3 oda, çamaşır odası, banyo-wc, ebeveyn banyo-wc ve teras hacimlerinden ibarettir. Dubleks meskenin; 1. Normal katının brüt alanı takriben 108 m2, çatı katının brüt alanı takriben 144 m2 olup toplam 252 m2'dir.Dubleks meskenin salon ve odalarının zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarlar sıvalı ve saten boya olup duvar köşeleri kartonpiyerlidir. Salonda şömine mevcuttur. Antrelerin zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarlar sıvalı ve saten boyalı olup duvar köşeleri kartonpiyerlidir. Mutfak zemin döşemesi seramik kaplı, duvarlar kısmen seramik kaplı, kısmen de sıvalı ve saten boyalıdır. Mutfakta mermer sabit tezgah ile tezgah altı ve üstü ahşap mutfak dolapları vardır. Banyo-vvc'ler ile ebeveyn banyo-wc'nin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Teras zemin döşemesi seramik kaplıdır. Dubleks meskenin katlar arasındaki bağlantı ahşap merpenler ile sağlanmaktadır. Pencerede doğramaları ahşap görünümlü pvc imalat, iç kapılar Amerikan panel kapı ve dış ahşap kapıdır. Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Satışa konu binanın yaşı 12-13 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 1.sınıf inşaattır


Satışa konu taşınmazın etrafında siteler, villalar ve orman bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı site bölgede tanınmış ve kaliteli siteler arasında yer almaktadır. Konu taşınmaz orman manzaralıdır. Taşınmazın yakınında Firüzan-Kemal Demironaran Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi bulunmaktadır. Bahçeköy merkeze 800-900 m. Mesafe uzaklıktadır. Köy merkezinde toplu taşıma araçları ve alışveriş yerleri mevcuttur. Belediye hizmetinden yararlanmaktadır


İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Durum Proje Tasdik Birimi'nin 30.06.2014 tarih ve 24635399/4432786/2712 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Köyü, Kat irtifaklı, 41 ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın imar durumu hakkında bilgi istendiği, İstanbul Valiliği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 23.03.2009 tarih, B.05.4.VLK.34.07.00.609 24922 sayılı yazısı ile; "Bahçeköy İlk Kademe Belediyesi, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması : Hakkında Kanun gereğince" Belediyelerinin sınırlarına katıldığı, Bahçeköy, 41 Ada, 8 Parseli de kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı nazım imar planı çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sürdürülmekte olduğu; Onayli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı bulunmadığından bu aşamada imar uygulaması yapılamadığı, bildirilmektedir.


Kıymeti :1.050.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 18/11/2014 günü 11:30 - 11:40 arası


2.SatışGünü : 18/12/2014günü 11:30 -11:40 arası


Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü KalemindeSatış şartlan:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatmlması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilam tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2625 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunuf.24/09/2014


(İİK m. 126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın