30 / 01 / 2023

Bakanlığa bağlı binaların enerji kimlik belgeleri mecliste!

Bakanlığa bağlı binaların enerji kimlik belgeleri mecliste!

Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan binaların enerji kimlik belgeleri ve enerji giderleri meclis gündemine taşındı. CHP'li Arslan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP  İzmir  Milletvekili Ednan Arslan, bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan binaların enerji kimlik belgelerine ve enerji giderlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Bayır, sorusunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Arslan, ''Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim'' diye konuştu.

Bayır, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Enerjide dışa bağımlılık oranımız hem ülkemizin enerjiye ithalatına ödediği faturayı artırmakta hem de kura bağlı olarak yükselen enerji maliyetleri bütün sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın yaklaşık yüzde 20'ini oluşturmaktadır. Enerjide yüzde 69,1 oranında dışa bağımlı olmamız cari açık gibi nomik dengelerin yanında, üretim, rekabet ve hane halkı giderlerini de yakından ilgilendirmektedir. Günümüz dünyasında ülkelerin enerji üretimi kadar enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 2008 yılında ise Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkartılmıştır. Yönetmelik "Yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesi, isitma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi ve bu çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları içermektedir. Enerji tasarrufunda kamunun özel sektöre örnek oluşturması Avrupa Birliği'nin Enerji Verimliliği Direktifinde de (2012/27/AB) yer alan düzenlemeler arasındadır.''

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın soruları:
1- Bakanlığınız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşların uhdesinde bulunan hizmet ve diğer amaçlarla kullanılan bina sayısı kaçtır?

2- Bu binalardan kaçının enerji kimlik belgesi vardır? Enerji kimlik belgesi bulunmayan binaların sayısı nedir? Bu binaların enerji kimlik belgesi bulunmamasının nedenleri nelerdir?

3- Bakanlığınız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşların uhdesinde olup, enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan bina var mıdır? Varsa istisna bırakılma gerekçeleri ve bu binalara ilişkin veriler nelerdir?

4. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Bakanlığınız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşların enerji giderleri ne olmuştur?

5- Bu giderlerin düşürülmesi için 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında hangi çalışmalar yapılmıştır?

6- 5627 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında ve 2018, 2019 ile 2020 yıllarında tasarruf edilen enerji miktarı nedir? 
Geri Dön