Çukurova Balkon

Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik!

Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik! Bakanlığın yaptığı metroların devir şartlarında değişiklik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehir içinde üstlendiği raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bununla ilgili tesislerin yapım giderlerini belediyeden tahsil edecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen şehir içi raylı ulaşım, metro ve bunlarla ilgili tesislerin devralınması ve tamamlanmasındaki şartlarda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile, Bakanlık tarafından yapılan metroların belediyelere devri, maliyet bedeli karşılığında yapılacak.

Yapılan değişiklikle belediyeler, toplam proje maliyet bedelini, genel bütçe gelirlerinden Hazine'ye taksitler halinde ödeyecek.

25 gün içerisinde ödenmeyen taksitler Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanun çerçevesinde tahsil edilecek.

İlgili karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Karar için tıklayın