Bakanlıklara devredilen veya satılan taşınmazlar mecliste!

Bakanlıklara devredilen veya satılan taşınmazlar mecliste!

İmar planında kamusal kullanım için tahsis edildiği halde bakanlıklara devredilen veya satılan taşınmazlar meclis gündemine taşındı. CHP'li Gök, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP  Ankara  Milletvekili Levent Gök, imar planında kamusal kullanım için tahsis edildiği halde bakanlıklara devredilen veya satılan taşınmazlara ilişkin soru önergesi hazırladı. Gök, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Gök, ''Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim'' diye konuştu.

Göker, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Türkiye genelinde belediyelerin vergi borçları karşılığında okul, hastane ve cami arazilerini Bakanlıklara devretmesi kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Bütçe dengesini sağlayamayan belediyelerin kamusal kullanım için tahsis edilen arazileri özel mülkü devreder gibi nakde çevirmesi yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Sözü geçen arazilerin halkımızın ihtiyaç duyduğu kamusal hizmetler için değerlendirilmesi gerekirken, belediyelerin plansızlık ve israftan kaynaklanan borçlarına karşılık devredilmesi kamusal etik ve vicdana sığmayan bir yaklaşımdır. Halkın arazilerinin hangi amaçlar için kullanıldığı kamuoyuna açıklanmalı, yurttaşlarımızın haklarının nakde çevrildiği uygulamalara bir son verilmelidir.''

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in soruları:
1. 2002 – 2021 döneminde imar planında okul, hastane ve cami olarak kayıtlı olmasına rağmen çeşitli borçlar karşılığında belediyeler tarafından Bakanlıklara devredilen arazilerin yerlerini, devir tarihlerini ve devir bedellerini açıklar mısınız?

2. 2002 - 2021 döneminde imar planında okul, hastane ve cami olarak kayıtlı olmasına rağmen belediyeler tarafından Bakanlıklara devredilen arazilere inşa edilen yapıları ve sözü geçen yapıların niteliklerini açıklar mısınız?

3. 2002 - 2021 döneminde imar planında okul, hastane ve cami olarak kayıtlı olmasına rağmen belediyeler tarafından Bakanlıklara devredildikten sonra gerçek kişilere veya şirketlere satılan ya da kiralanan kamu arazilerinin yerlerini, devir tarihlerini ve devir bedellerini açıklar mısınız? 

4. Türkiye genelinde imar planlarında okul, hastane ve cami olarak kayıtlı olan ve henüz üzerinde yapılaşmaya başlanmamış arazilerin  yerlerini ve bu arazilerin genişliklerini illerimize göre açıklar mısınız? 5. 2021 ve 2022 yıllarında inşasına başlanması planlanan okul, hastane ve cami binalarının sayılarını ve yerlerini illere göre açıklar mısınız?  

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com