Balaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile İsmet Karaman, Devrim Fırat, Zeki Mutlu ve Rıza Mutlu imzasıyla bugün kuruldu.Balaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile İsmet Karaman, Devrim Fırat, Zeki Mutlu ve Rıza Mutlu imzasıyla bugün kuruldu.


Balaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri olmak üzere konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, köprü, baraj, bina, prefabrik ev, daire, fabrika, otel, motel, turistik tatil köyleri, eğlence ve dinlenme yerleri, kamp yerleri bağ, bahçe, çiftlik, arsa, tarla, gibi bilumum gayrimenkullerin tamamını veya bir bölümünü çatı ve teraslarının duvar ve bodrum katlarını yapmak, satmak ve satın almak, üçüncü şahıs ve şirketler adına kiraya vermek, kiralamak ve kiralanmasına aracılık etmek, gerek şirket adına gerekse gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ortaklık kurmak suretiyle birlikte yapmak. 3- Kendi adına gayrimenkuller almak üzere inşaat yapmak ve satmak veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kat karşılığı anlaşmak suretiyle inşaat yapmak ve satmak kendi gayrimenkulleri üzerine inşaat yapmak üzere, kat karşılığı inşaatçı firmalar ile kat karşılığı sözleşmeleri yapmak veya aracılık etmek. 4- Özel ve resmi dairelerin tadilat ve dekorasyon işleri için teklifler vermek, ihalelerine katılmak, ihaleleri almak. Dekorasyon, proje, iç mimari, çizim, donatım, tasarımını, yapım organizatörlüğü yapmak ve bu konu ile ilgili aracılık hizmetleri yapmak. 5- Konusu ile ilgili olmak üzere her nevi Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık hizmetlerini yapmak. 6- Şirket konusu ile ilgili olmaz üzere her nevi turizm ve taşımacılık işleri yapmak. Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, şirket aşağıdaki işleri yürütebilir a. Konusu ile ilgili olarak her çeşit malzeme ve yardımcı malzemeleri, tamamlanmış ve tamamlanmamış ürünleri, malları, emtiaları ile her cinsteki emtiayı alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir. b. Şirket faaliyetleri için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir, şirket bunlar için ayrıca gerekli izinlerin alınması şartıyla ticari ve sınai tesis ve işletmeleri kurabilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. c. Konusu ile ilgili olarak lisans patent telif hakları buluşlar iyileştirmeler yöntemler ticari marka ve unvanlar endüstriyel tasarım, know-how, teknik bilgi ile yardımlar ve faaliyetleri ile ilgili gayri maddi hakları iktisap edebilir devredebilir devralabilir, kullanabilir, değiştirebilir ve bu haklara ilişkin herhangi türdeki bir sözleşmeyi akdedebilir.     d. Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir, yabancı şirket ve finansal kuruluşlarla sözleşmeler akdedebilir, bir şirkete ait hisse, kıymetli evrak ile diğer değerleri brokerlik faaliyeti göstermemek koşuluyla alıp satabilir, transfer edebilir, rehin edebilir ve garanti edebilir. Türkiye de kurulmuş vakıflara iştirak edebilir, bağışta bulunabilir. e. Yurtiçi ve yurtdışında ana acente, dağıtıcı, temsilci olarak şirket amacını yerine getirmek için gerekli olan tüm veya bir kısım faaliyetleri yerine getirebilir, şirketleri veya tüzel kişileri temsilcisi, dağıtıcısı, lisans sahibi veya acentesi olarak tayin edebilir. f. Şirketin iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir, başkalarına ait bu mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir. Gayrimenkuller iktisap edebilir. Gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir. Sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mükellefiyeti, kat irtifakı, tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir. g. Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmek için, teşviklerden yararlanabilir ve şirketin amacına ulaşabilmesi için yurtiçinden, yurtdışından her türlü kredi alabilir. h. Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin her türlü özel depo, ofis, bina, inşaat alanı ve gayrimenkulü veya diğer tesisleri kurabilir, ihdas edebilir, kiralayıp, kiraya verebilir, işletebilir veya satabilir. i. Konusuna giren tüm dallarda yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda yurt içi ve yurt dışında firmalara, şirketlere, holdinglere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, yeni şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketleri devir alabilir. j. Şirket özelleştirme idaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, bu suretle her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerBalaban Emlak Kiralama Ticaret Limited Şirketi Adres; Yukarı Dudullu Mah. Cüdagazi Gülbaba Sk.3 / B Ümraniye