20 / 08 / 2022

Balıkesir Altıeylül'de 15.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Balıkesir Altıeylül'de 15.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Balıkesir 2. İcra Dairesi, Balıkesir Altıeylül'de yer alan fabrikayı 15 milyon 672 bin TL bedelle satışa çıkardı.Balıkesir 2. İcra Dairesi, Balıkesir Altıeylül'de yer alan fabrikayı satışa çıkardı. Fabrikanın satış bedeli 15 milyon 672 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
BALIKESİR
2. İCRA DAİRESİ
2019/342 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 205 Ada, 2 Parsel, GÖKKÖY Mahalle/Köy, FABRİKA ALANI:
Fabrika girişinde ana giriş kapısı ve fabrika bahçesini çevreleyen istinat - ihata duvarları bulunmaktadır.
FABRİKA BLOĞU: Taşınmaz fabrika oturum alanı 2.444,00 m2 dir. Bodrum kat, zemin kat ve 1. Katlardan oluşmaktadır. Yapı prefabrik betonarme tarzdadır. Yapı inşaat alanı 3.991,00 m2dir.1. KAT: Yönetim Kurulu Başkanı odası (İç kısımda dinlenme ve banyo bölümü), 3 adet mühendis-teknik eleman Fabrika müdür odası, Toplantı salonu, Bay-bayan wc bölümü, Muhasebe servisi, Pazarlama servisi bulunmaktadır. Bu katta iç tabanlar ıslak mahaller ve hol haricinde laminant parke kaplama, tavanlar genellikle taşyünü asma tavan, duvarlar ıslak mahaller haricinde alçı düzleme saten boyalı, iç kapılar Amerikan pres ve/veya alüminyum doğramadandır. Islak mahallerde tabanlar seramik, duvarlar dekorlu seramik kaplıdır. ZEMİN KAT(Giriş katı):İdari bölümde; 1. Güvenlik- banko bölümü, 2. Giriş holü,3. Giyinme odaları(bay-bayan)4. mescit,5.Mutfak-yemekhane6.İş güvenliği personel odası, Bu bölümlerin, iç tabanları seramik kaplı, iç kapıları Amerikan tablalı duvarları plastik badanalıdır. Üretim Bölümü: 1-Yöresel Peynir Üretim bölümü2-Paketleme bölümü, 3-Depolama- soğuk odalar, 4-Dinlendirme,5-Üretim, 6-İsli peynir üretim,7-Tereyağ üretim,8-Lor peyniri üretim,9-Süt pastörize bölümü,10-Laboratuvar,11-Kolileme bölümleri bulunmaktadır. Fabrika üretim bölümünde mahaller benzer özellikleri taşınmakta olup, tabanları seramik kaplıdır. Duvarlar fayans kaplamadır. Tavanları asma panel kaplamadır. BODRUM KAT:1-Çiğ Süt alım ve depolama bölüm,2-Çamaşır yıkama ve kurutma bölümü,3-Soğuk hava depoları (5 adet),4-Ambalajlama ve malzeme deposu (içerinde plastik bölmeden kimyasal odası),5-Baharat ve tuz deposu,6-Bakım atölyesi gibi bölümler bulunmaktadır. Bodrum kattaki çiğ süt alım ve depolama bölümü ile çamaşır yıkama bölümünde tabanları seramik, duvarlar fayans kaplama, diğer bölümlerde tabanları genellikle şap beton kaplama, duvarlar ve tavanlar sıvalı ve boyalıdır. Bu cephede otomatik panjurlu kapı sistemi ve 3 adet elektrikli rampa bulunmaktadır. Ana taşınmaza bitişik olarak zemin katta katı yakıtlı kazan dairesi bulunmakta olup, betonarme karkas tarzda yapıdır. Yaklaşık 93 m2 alana sahiptir. Taşınmaz ana binası yanında ayrıca, betonarme teras bölümü bulunmakta olup, bu kısımda yangınkazan, kompresör montelidir. İki yanı açık olan yapının üzeri oluklu sac kaplıdır. Takribi alanı: 43,00m2 dir. Binanın çevresinde yüksek dozajlı betonlanmış saha, beton rampa bulunmaktadır. Saha betonu alanı yaklaşık: 4.175,00 m2 dir. Taşınmaz etrafında kuzey ve batı cephesinden 159m.uzunluğunda ve ortalama 1.60m. yüksekliğinde betonarme bahçe duvarı ve üzerinde 1.00m. yüksekliğinde panel çit mevcuttur.
BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, GÖKKÖY MAHALLESİ, ADA: 205, 2 PARSEL NOLU TAŞINMAZIN DEĞER TESPİTİ:
FABRİKA 9.738.627,00TL ARAZİ 4.872.723,00 TL SAHA BETONU ve TERAS DEĞERİ Yaklaşık değer500.000,00 TL KAZAN DAİRESİ/depo BİNASI160.745,00 TL ÇEVRE İSTİNAT DUVARI Yaklaşık değer 400.000,00 TL Taşınmazın Arsası ve üzerindeki bina ve müştemilatlarının Toplam Değeri15.672.095,00 TL TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ (Taşınmaz binası içindeki üretime yönelik makine ve teçhizatları, elektrik imalatları hariçtir): 15.672.095,00 TL
Tapu kaydı Şerh ve Beyanlar Hanesinde; Katılımcılara geri alma hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. Kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludır. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul etmiş sayılır ibaresi bulunmaktadır., 15.718,46 m2 yüzölçümü,

Balıkesir Altıeylül de 15.6 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gökköy Mahallesi, Ada no: 205, Parsel no: 2 de bulunan taşınmaz Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olup, 1/ 1000 Ölçekli İmar Planı bulunmaktadır. Buna göre; Ön Çekme
Mesafesi: 15.00m. Yan çekme mesafesi: 10.00m. Arka Çekme Mesafesi: 15.00m. dir. Çevre yeşili ön, yan, arka cephe mesafesi: 4.00m. dir. Taşınmazda TAKS: -, KAKS: 1.00 dir. Parsel sanayi parseli olarak tanımlıdır.
Taşınmazın yapı kullanma izin belgesine göre; üzerinde takribi yapı alanı : 3.991,00 m2 alanında fabrika binası ve 93
m2 taban alanında kazan dairesi/depo binası bulunmaktadır.
Taşınmaz ile ilgili düzenlenmiş Yapı kullanma izin belgelerine göre Taşınmaz Balıkesir OSB de 14. Cadde, dış kapı
1/B de dir. Şehir merkezinin kuş uçuşu mesafede takriben 7800m mesafede güneybatısındadır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir. Parsel köşe konumlu olup, batı ve kuzey cephesinden sanayi yollarına cephelidir. Çevresinde fabrika yapıları bulunmakta olup, taşınmazın yaklaşık 950m. kuzeyinden Balıkesir -Savaştepe karayolu geçmektedir. İHALEYE KATILACAK KİŞİ VEYA ŞİRKETLERİN BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ YÖNETİMİNDEN İHALEYE KATILABİLECEĞİNE DAİR UYGUNLUK BELGESİ İBRAZ ETMELERİ ZORUNLU OLUP, BELGEYİ İBRAZ ETMEYENLER İHALEYE KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Adresi : Organize Sanayi Gökköy Mah. Altıeylül / BALIKESİR
Yüzölçümü : 15.718,46 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 15.672.095,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 22/03/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/04/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi - Gaziosmanpaşa Mah. Yeni  İzmir  Cad. 4.Km. No:186 (Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat.) ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin :02/03/2022 - 21/03/2022
İkinci Artırma İçin :27/03/2022 - 21/04/2022
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/342 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/01/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.