05 / 02 / 2023

Başakşehir 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesi 643 Ada 4 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.03.2021 tarihli ve 389503 yazısı ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi 643 ada 4 parsele ilişkin NİP-34829206 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34832515 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re'sen 03.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın
Geri Dön