11 / 08 / 2022

Başakşehir Altınşehir ve Güvercintepe mahalleleri imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Altınşehir ve Güvercintepe mahalleleri imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Altınşehir ve Güvercintepe Mahallelerinde Muhtelif Parseller Arasında Kalan Kadastral Yolların Açılması ve Yol İstikametinin Düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12 Kasım 2021 tarihli ve 2194746 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızın 07 Nisan 2020 tarihli ve 105645 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan “Rezerv Yapı Alanı” sınırları içerisinde kalan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Altınşehir ve Güvercintepe Mahallelerinde muhtelif parseller arasında kalan Kadastral Yolların Açılması ve Yol İstikametinin düzenlenmesine ilişkin NİP-34633960 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34408769 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12 Kasım 2021 tarihinde tadilen re’sen onaylandığı bildirildi.

Başakşehir Altınşehir ve Güvercintepe mahalleleri imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.11.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın