Batman'da 21 milyon TL'ye icradan satılık arazi!

Batman'da 21 milyon TL'ye icradan satılık arazi!Batman İcra Dairesi, Batman Merkez'de yer alan araziyi 20 milyon 987 bin 317 TL bedelle satışa çıkardı.


Batman İcra Dairesi, Batman Merkez'de yer alan 78 bin 834 metrekare araziyi satışa çıkardı. Arazinin satış bedeli 20 milyon 987 bin 317 TL olarak belirlendi.

T.C.
BATMAN İCRA DAİRESİ
2020/13373 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, 1759 Ada, 16 Parsel, GİRBAREŞİK Mahalle/Köy, Tarla Nitelikli taşınmazın şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 2,5 Km'dir. Parsel düz bir topografik yapıya sahiptir. Değerleme gana itibari ile parsel üzerinde her hangi bir muhdesat bulunmamakta olup boş tarladır. TAŞINMAZ TOPLAM 78.834,77 m2 YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP OLUP Taşınmazın borçluya ait 87823/98967 Hissesi satılacaktır.
Adresi : İkiztepe Köyü Yeni Hal Yerleşkesi Yanı Batman Merkez / BATMAN
Arsa Payı : 87823/98967
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 20.987.317,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
- T.P.A.O. Genel Müdürlüğü lehine haritada gösterildiği şekilde enerji nakil hattı altından inşaat yapılmamak kaydıyla zeminden 4 metre yükseklik 1860 m üzerinde intifa hakkı vardır.
- Milli Savunma Bakanlığı lehine istimlak edilecektir şerhi vardır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Batman Adliyesi Satış Mezat Salonu Merkez/BATMAN

Batman

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İ.İ.K. 127. Maddesi gereği "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer" satış ilanı tebliğ niteliğindedir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/13373 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/03/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.