Baysan Trafo Kocaeli Gölcük'te 900 bin TL'ye sanayi arsası aldı!

Baysan Trafo Kocaeli Gölcük'te 900 bin TL'ye sanayi arsası aldı! Baysan Trafo Kocaeli Gölcük'te 900 bin TL'ye sanayi arsası aldı!

Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kocaeli Gölcük'te toplam 900 bin TL'ye sanayi arsası aldı...Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş açıklaması;Karar No : 44 

Karar Tarihi : 30.01.2013

Kararın Konusu : Kapasite Artışı ve Yatırımlar Hk

Toplantıya Katılanla : Tuncer Baydar, Yeşim Akbaşoğlu, Suat Baş, Fatih Telli 


Şirketimiz Yönetim Kurulu Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. No:87/A Gölcük - Kocaeli adresindeki şirket merkezinde 30.01.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.


1) Şirketimizin, ''Baysan Makine San. Ve Tic. Ltd.Şti.'' firmasından kiralamış olduğu mevcut üretim yerinin (fabrika binasının), gerçekleştirmekte olduğumuz üretim faaliyeti çerçevesinde yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle Şirketimize ait olacak yeni bir fabrika binası yatırımının gerçekleştirilmesine,

2) Yeni fabrika binası yatırımı kararı çerçevesinde; 

* Kocaeli İli Gölcük İlçesi 30MIB Pafta, 234 Ada, 35 Parsel 284,00 m Arsanın 165.000 TL, 

* Kocaeli İli Gölcük İlçesi 30MIB Pafta, 234 Ada, 13 Parsel 451,00 m Arsanın 285.000 TL,

* Kocaeli İli Gölcük İlçesi 30MIB Pafta 234 Ada, 23, 24, 25, 26, 27, Parsel 2.413,55 m Arsanın 900.000 TL,

bedelle olmak üzere toplam 3.148,55 m sanayi imarlı arsanın 1.350.000 TL bedelle şirket öz kaynaklarından finansmanı sağlanarak karar tarihinden itibaren 2 hafta içinde satın alınmasına, 

3) Şirket tarafından satın alınan bu arsa üzerinde Şirketimiz üretim faaliyetine uygun fabrika binası inşaatının yapılmasına, mevcut üretim tesisimizin makine ve cihazlarla birlikte yatırım tamamlandığında yeni fabrika binasına taşınmasına, yeni üretim tesisi için ilave makine ve cihazların alınmasına,

4) Yapılacak arazi, bina ve makine yatırımları için toplam 6.000.000 TL kaynağa ihtiyaç duyulacağı, yatırım tutarının 1.350.000 TL'sinin özkaynaklarımızdan kalan tutarın ise 5 yıl vadeli Finansal Kiralama yolu sağlanmasına , ve gerekli tüm devlet destekleri ve teşviklerinin alınmasına,

5) Yapılacak yatırıma içinde bulunduğumuz yılın Mart-Nisan aylarında başlanmasına ve yatırımın yaklaşık 12 ayda tamamlanmasına,

6) Şirketimizin 2012 yılı aylık ortalama kapasite kullanımına kıyasla, 2013 yılı Ocak ayı kapasite kullanımı %70 oranında artmıştır. Kapasite kullanımındaki artışın devam edeceği beklentisiyle; yukarıda bahsedilen yatırımlarımızın gerçekleşmesi sonucunda üretim kapasitemizin mevcut üretim kapasitemize göre %100 oranında arttırılması planlanmaktadır.

oy birliği ile karar verildi.


Şirketimiz arsası bitişiğinde bulunan Kocaeli ili Gölcük İlçesi Yazlık mevkii 234 Ada, 23,24,25,26,27 Parsel, 30MIB paftasında kayıtlı Ali Yıldırım Sezer (2.413,55 Metrekare) arsanın toplam 900.000 TL bedelle satın alınmaş, Gölcük Tapu Müdürlüğü'nde şirketimiz adına işlemleri 05.02.2013 tarihinde tamamlanmıştır.