Bebek'te 12.5 milyon TL'ye icradan satılık ev!

Bebek'te 12.5 milyon TL'ye icradan satılık ev!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi, Bebek mahallesinde bulunan Direkliyalı Apartmanı'ndaki 83 nolu daireyi satıyor. Dairenin satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi, Bebek mahallesinde bulunan Direkliyalı Apartmanı'ndaki 4+1 daireyi 12 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı.

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı/Özellikleri:İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 140 Ada, 90 Parsel, 498/6000 Arsa Payı,1.291,50 metrekare Yüzölçümü,Mesken nitelikli 9 Nolu Bağımsız Bölüm. Tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek mahallesi, Rumelihisarı Caddesi mevkii, 140 ada, 90 parselinde kayıtlı taşınmaz olup, adres olarak Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, Direkliyalı Apartmanı, 83 dış kapı no.lu, 9 iç kapı no.lu adreste yer almaktadır. İlgili tapu müdürlüğünde 76/7871 no.lu mimari projede ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan oluşmaktadır. Binanın ön cephesinin tamamı Cevdetpaşa Caddesine ve Boğaziçi sahiline cepheli konumdadır. Söz konusu binanın mimari projesine göre bodrum katında; zemin kattaki dairelerin dubleksi olan, mesken, 1. normal katta 3 adet mesken, 2. normal katta 3 adet mesken, 3. normal katta 3 adet mesken mevcut olup toplam olarak 11 adet mesken mevcuttur. Tapu kayıtlarında da 11 adet mesken tescil edilmiştir. Bina bahçe içinde yer almakta olup bahçenin ön cephesinde otopark olarak kullanılan alanın zemini granit küptaş ve mermer döşelidir. Binanın ön dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısına bahçe seviyesinden yukarı doğru çıkan mermer kaplı merpen basamakları ile ulaşılmaktadır. Bina giriş kapısı camekanlı ahşap görünümlü çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığının devamında meskenlere iki ayrı giriş verilmiştir. Bina girişine göre sol tarafta kalan girişte; her katta 1 adet mesken, sağ tarafta kalan girişte her katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Dosya konusu 1. kat, 9 no.lu mesken sol girişte yer almakta ve bu katta 1 adet daire olarak yer almaktadır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanllıklarının yer döşemesi mermer kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı olup katları birbirine bağlayan merpen basamakları mermer kaplıdır. Binada asansör yoktur. Dosya konusu 1. katta konumlu, 9 no.lu bağımsız bölüm meskende keşif günü dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle mimari proje incelenmiştir ve bina görevlisinden bilgi alınmıştır. Söz konusu meskenin mimari projede; antre+ koridor + salon+ balkon+mutfak + balkon + wc+ 4 y. odası+ banyo-wc+ ve balkon alanlarından oluşmuş olup, toplam meskenin net alanı: 127.54 m2'dir. Dıştan yapılan gözlemle meskenin pencereleri ahşap mobilya ve daire dış kapısı çelik kapıdır. İsıtma sistemi merkezi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Binanın yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır. Binanın yaşı 42 yıl civarındadır. Taşınmazın yakınında Küçükbebek Caddesi ve Bebek Mahallesinin merkezi bulunmakta olup Bebek Mahallesinin merkezine 110 m. mesafededir. Taşınmazın ön cephesinin tamamı Boğaziçi sahiline cepheli konumda olup sahille taşınmaz arasında sadece Cevdetpaşa Cad. Bulunmaktadır.Taşınmaz Boğaziçi manzaralı olup sahiline mesafesi 45 m'dir.Bebek Mah. iskan olarak tercih edilen yalı dairelerin rıhtım yalı dairelerin apartmanların, villaların ve yalıların olduğu, İstanbul'un ünlü bir yerleşim bölgesidir.Üst gelir grubunun tercih ettiği bir bölgedir.Altyapı ve üstyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır.Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi :Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, Direkliyalı Apartmanı, 83 dış kapı no, 9 iç kapı no,Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu : a) Dosyasına sunulan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve ...1497 sayılı yazısına göre; Beşiktaş ilçesi, 70 pafta, 140 ada, 90 parsel sayılı yere bulunan taşınmazın Belediye numarataj kayıtlarındaki tescilli karşılığı
"Bebek mahallesi,Cevdetpaşa Cad.,No:83, D:9 Beşiktaş/İSTANBUL" olduğu bildirilmektedir.
b)Dosyasına sunulan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve ...1103741 sayılı yazısına göre; Bebek Mah. 70 pafta, 90 parsel sayılı taşınmaz Cevdetpaşa Caddesi cepheli olup, 2017 yılı asgari metrekare birim değeri 8.969,75 TL olduğu, bildirilmektedir.
c)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama ve Durum Bürosunun .../2016 tarih ve 3270/T.N. sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 70 pafta, 140 ada, 90 parsel sayılı yer 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut Alanında küçük bir kısmı da yolda” kalmakta olduğu, Söz konusu uygulama imar planın Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 saydı karan ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3.5. maddesine göre; 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrıldığı ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır, diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı, bildirilmektedir.
d)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Ruhsat Bürosunun 23.08.2017 tarih ve ... 5534 İBB.No:167189 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 140 ada, 90 parselde bulunan yapının 1. Kat, 9 numaralı bağımsız bölümü için imar durumu ve posta adresi ile taşınmaza ait kömürlük, depo ve garajın da değerlendirilmesi suretiyle yapı ruhsatı tarihi ve net kullanım alanı hakkında bilgi talep edildiği, İmar işlem dosyasında yapılan incelemede; söz konusu yere ait 1976 tarihli, 76.4-17 saydı Ruhsatname ve 26.07.1978 tarihli, 78.3585 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği görüldüğü, iskan eki onaylı projeye göre bahsi geçen 1. kat 9 no.lu bağımsız bölümün, ortak alanların dairelere paylaştırılmasıyla oluşmuş kullanım alanı yaklaşık 173 metrekare olarak hesaplandığı, Ayrıca 03.08.2017 tarihli, 20832 sayılı Beşiktaş Belediye Başkanlığı yazısında, talep edilen posta adresi ve arsa birim metrekare bilgilerinin Beşiktaş Belediye Başkanlığı' nca verildiği bildirildiği, imar durumu yazı ekinde gönderildiği, bildirilmektedir. 

Kıymeti : 12.500.000,00 TL -KDV Oranı : yüzde 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 02/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2664 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019