16 / 08 / 2022

Bebek'te 3.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Bebek'te 3.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi'nde yer alan icradan satılık bahçeli kargir apartman 3 milyon 200 bin TL bedel ile satışa sunuldu. 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul  3 milyon 200 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihalesi 30 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. 

 

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Bebek ‘Mahallesi, Küçükbebek Caddesinde 62 kapı numaralı Tapuda 1364 ada 35 parselde kayıtlı 258.00 m2 yüzölçümlü arsada inşa edilmiş Bahçeli Kargir Apartmanın tamamı niteliğindedir. Betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiş olan yapı, yarı bodrum kat + zemin kat + normal kat + teras katından müteşekkil toplamda 4 katlıdır. Bodrum kat kısmi olup yaklaşık 85.00 m2, Girişin bulunduğu Zemin kat yaklaşık 113.00 m2 ve ön cephede çıkması bulunan Normal kat yaklaşık 120.00 m2, teras katı yaklaşık 35.00 m2 olup toplamda 353.00 m2 kapalı alanlıdır. Kaloriferli, günümüze göre 2. sınıf malzeme ve işçilikle yapılmıştır. İstanbul’un eşsiz panoramik boğaz manzarasına sahiptir. İstanbul’un bilinen ve tercih edilen Bebek Mahallesindedir. 1960’lı yılların yapısal özelliğini arz etmektedir. Ulaşım kolaydır. Kira getirisi yüksektir. Alım-satımda rağbet görmektedir. Belediye altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanmaktadır.

 

Kıymeti : 3.200.000,00 TL
1. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 31/05/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

 


Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/216 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/01/2018