Çukurova Balkon

Gemlik'te 6.2 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Gemlik'te 6.2 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu! Gemlik'te 6.2 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Gemlik İcra Dairesi tarafından Bursa Gemlik Engürücük Mahallesi'nde yer alan 5 bin metrekarelik zeytinlik olan taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu ve eki binalar 6 milyon 171 bin 65 TL'ye icradan satışa çıkarıldı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Gemlik İcra Dairesi tarafından Bursa li, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, Yazırova Mevkiinde bulunan 64 Parsel sayılı 5 bin metrekare miktarlı ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu ve eki binalar 6 milyon 171 bin 65 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 4 Temmuz 2019 tarihinde saat 11:00'de yapılacak. 

İhale ilanı:
T.C.GEMLİKİCRA DAİRESİ
2017/282 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Bursa li, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, Yazırova Mevkiinde bulunan 64 Parsel sayılı 5.000,00 m2 miktarlı ana taşınmaz niteliği "zeytinlik" olan taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu ve eki binalardır.Taşınmaz Bursa Gemlik devlet karayolundan ayrılan ve Gemlik Serbest bölgesine giden karayolu üzerinde olup ana kavşaktan serbest bölgeye gidişe istikametine göre yolun sağında ve hemen kenarında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde muhtelif binalar ve yapılar bulunmaktadır. Parselde iki katlı market ve ofis binası, tek katlı ancak keşif sırasında kullanılmadığı görülen idari bina, 4 pompalı büyük kanopi yapısı, tek pompalı küçük kanopi yapısı, tek katlı basit büfe binası, basit büfenin arkasında kalan sundurma çay bahçesi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer Gemlik Serbest Bölge yolu üzerinde olup bölge özellikle sanayi ve depolama tesisleri açısından büyük ölçüde ve oldukça talep gören bir bölge durumdadır. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Çevresinde sanayi tesisleri yer almaktadır. Resmi çizelgelere göre parselde bulunan market binası ve idari bina 3. Sınıf A grubu yapı, kanopiler ve büfe binası 2. Sınıf B grubu yapı, sundurma çay bahçesi 1.Sınıf A grubu yapı, tonoz yapısı ise 1.snıf B grubu kategorisindedir. Parsel içinde yar alan 2 katlı market binası 339,12 m2, tek katlı idari bina 189,75 m2, büyük kanopi 246,00 m2, küçük kanopi 45,04 m2, market ile büyük kanopi arasındaki koruyucu tonoz alanı 74,88 m2, beton alanı ise yaklaşık olarak 4.000,00 m2 dir. Taşınmazın yapı ruhsatı 09.10.1996 tarih ve 09/20 sayılı olup yaklaşık 20 yaşındadır. 2013 tarihinden önce inşa edilmiştir. Taşınmaz kaydında "2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme" şeklinde Karayollarını Genel Müdürlüğünün 30/05/2011 tarih ve 4417 yevmiyeli beyan ve "İmar düzenlemesine alınmıştır." şeklinde 21/10/2015 tarih ve 13560 yevmiyeli beyan mevcuttur.
Ayrıca taşınmazın kaydında Total Oıl Türkiye A.Ş. lehine 5 (beş) yıl süre ile kira sözleşmesi vardır. HER NE KADAR BU KİRA ŞERHİ VAR İSE DE: İİK. Madde 132 gereği "Alacak bir taşınmaz ile temin edildikten sonra borçlu o taşınmaz üzerinde alacaklının rızası olmaksızın bir irtifak hakkı yahut bir taşınmaz mükellefiyeti tesis ederse bu tesis alacaklının hakkına tesir etmez ve alacaklı taşınmazın o hak ile birlikte veya o haktan ari olarak artırmağa çıkarılmasını isteyebilir. Taşınmaz haktan ari olarak satılıp ta bedeli alacaklının alacağından fazla çıkarsa o hakkın takdir edilecek kıymeti ödenmek üzere bedelin fazlası hak sahibine tahsis edilir. İpotek yapılmış olan taşınmazı borçlu alacaklının rızası olmaksızın başkasına kiraya verir ve keyfiyeti tapuya tescil ettirirse bu tescil ipotekli alacaklının hakkına tesir etmez." DENİLMEKLE;TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILDIĞINDA BU KİRA ŞERHİNDEN ARİ OLARAK TESCİLİ YAPILACAKTIR.
Yüzölçümü : 5.000 m2
İmar Durumu :Satış dosyasında mevcut, Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 6201 sayılı imar durumu yazısında;" Taşınmaz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulanacak alanda kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.171.065,89 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 04/07/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 01/08/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı-İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.06/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.