Gemlik'te 3.7 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Gemlik'te 3.7 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu! Gemlik'te 3.7 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkii'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasfındaki gayrimenkul, 3 milyon 799 bin 816 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkii'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasfındaki gayrimenkul icradan satıla sunuluyor. Satışa konu olan akaryakıt istasyonu için 3 milyon 799 bin 816 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye/Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkiinde bulunan 360 Ada, 156 Parsel sayılı 2.734,00 metrekare miktarlı ana taşınmaz niteliği "arsa" olan taşınmaz üzerinde akaryakıt istasyonu, LPG istasyonu ve markatten oluşan tesistir. Parsel Gemlik Kumla Devlet Karayolu üzerinde olup Gemlik'ten Kumla'ya gidiş istikametine göre yolun sağında ve hemen kenarında yer almaktadır. Parselde akaryakıt istasyonu kanopisi ve 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. İstasyonda herhangi bir pompa bulunmayıp tadilat halindedir. Binanın zemin katının büyük bölümü market olarak kullanılmakta olup küçük bir bölümü ise tadilat halinde olan akaryakıt ofisi ve lavabo bölümleridir. Binanın birinci normal katının büyük bölümü boş depo halindedir. Katta ayrıca değişik amaçlı kullanılan ofisler, mutfak nişi ve açık bir teras bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer Gemlik Kumla Caddesi üzerinde olup bölge büyük ölçüde ve oldukça talep göre bir şekilde yapılaşmış durumdadır. Resmi çizelgelere göre market binası 3. Sınıf A grubu yapı, kanopi 2. sınıf B grubu yapı, taş duvarlar 1.sınıf A grubu yapı kategorisindedir. Parselin bir kısmı yeşil alan olarak ayrılmış olup çimlendirilmiştir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Taşınmazın yapı ruhsatı 30/12/2005 tarih ve 2005-69 sayılı olup yaklaşık 13 yaşındadır. 2013 tarihinden önce inşa edilmiştir. 90. parsel sayılı taşınmaz mal üzerindeki benzin istasyonu bu parsele tecavüzlüdür.

Kıymeti : 3.799.816,15 TL
1. Satış Günü : 29/06/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 27/07/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE ODASI

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.17/04/2018