Gaziantep'te 21.2 milyon TL'ye  icradan satılık natamam bina!

Gaziantep'te 21.2 milyon TL'ye  icradan satılık natamam bina!

Gaziantep İcra Dairesi,  Hatay ili, Antakya ilçesi, Güzel Burç Mahallesi, 3119 ada 12 parselde yer alan natamam binayı 21 milyon 265 bin 944 TL'ye icradan satıyor...


Gaziantep İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Hatay ili, Antakya ilçesi, Güzel Burç Mahallesi, 3119 ada 12 parselde yer alan natamam bina 21 milyon 265 bin 944 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Aralık 2020 tarihinde saat 09:45'te gerçekleştirilecek.

T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/477 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Mavikent Mah. 277 Ada, 5 Parsel, Arsa vasfında Taşınmaz. Özellikleri: Taşınmaza Ulaşım için Gaziantep Çevre Yolu Hipodrom kavşağından Bağlarbaşı yönüne girilerek 500 m ilerledikten sonra sola 135005 no.lu Caddeye girilir. Bu cadde üzerinde 850 m ilerlendiğinde yolun solunda yer alan taşınmazın konumlu olduğu mevkiye ulaşılır. Değerlemeye konu taşınmazın yakın çevresinde Şahinbey Belediyesi Mavikent konutları, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi, Mavikent Camii ve benzer özelliklerde boş imar parselleri bulunmakta olup Gaziantep şehir merkezine kuş uçuşu 8 km mesafededir. Taşınmaz Şahinbey Belediyesi sınırları içerisindedir. Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Taşınmaz geometrik olarak yaklaşık yamuk bir şekle sahip olup, topoğrafik açıdan düz bir zemine sahiptir. Taşınmazın kuzey, güney ve doğu yönlerden imar yollarına cephesi bulunmakta olup batı yönden komşu parseli ile çevrilidir. Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre konu parsel için ruhsat başvurusu bulunmakta olup ruhsat ve projeleri onaylanmamıştır. Ruhsat başvurusu toplam 7 bloktan oluşan yapı için yapılmıştır. Parselin güney cephesinde yer alan 3 bloğun inşaatına başlanmış olup üzerinde yaklaşık brüt 5.200 m2 alanlı bodrum kat ve brüt 1000m2 alanlı zemin kattan olmak üzere toplam brüt 6200m2 alanlı natamam yapı bulunmaktadır. kuzey cephesinde yer alan 4 bloğun ise hafriyat çalışmaları devam etmektedir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın üzerindeki yapının mevcut hali ile yaklaşık % 30 tamamlanma oranına sahiptir
Yüzölçümü : 20.229,09 metrekare
İmar Durumu : Ayrık nizam, Taks: 0.25, Emsal: 1.50, çekme mesafesi: yol cephelerinden minimum 6 m yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 21.265.944,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü : 03/12/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 29/12/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/477 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.02/10/2020
 
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.