Belediyelerden 3 kentte satılık gayrimenkul

Belediyelerden 3 kentte satılık gayrimenkulKonya Büyükşehir ile Şanlıurfa ve Rize Belediye Başkanlıkları, gayrimenkul satacak.


Şanlıurfa Belediye Başkanlığı merkez Direkli Mahallesi 5 parselde kayıtlı 80 bin metrekarelik taşınmazı satacak.

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediye Başkanlığına ait otogar yerinde, imar düzenlemesi sonucunda ticaret alanı olarak belirlenen, tapunun 5 parselinde kayıtlı taşınmazın satışı, 8 Kasım 2007 tarihinde saat 10.00'da Şanlıurfa Belediye Başkanlığında kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Muhammen bedeli 40 milyon 44 bin 325 YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 1 milyon 201 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

Satışa katılmak isteyenler şartnameyi bedeli mukabili, Şanlıurfa Belediyesi Tapu Emlak Biriminden temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü saat 10.00'a kadar komisyona verilecek.

-RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI-

Rize Belediye Başkanlığı ise Piriçelebi Mahallesi 3 parselde kayıtlı, arsa üzerindeki taşınmazın zemin katta bulunan 51 metrekarelik dükkanı 920 bin YTL'den az olmamak üzere en yüksek teklif verene, ihale bedelinin yüzde 50'si peşin geriye kalan bedelin ise 15 ay 15 eşit taksitte satacak.

İhale, 8 Kasım 2007 tarihinde saat 15.00'de kapalı teklif usulü ile Rize Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 920 bin YTL olarak belirlenen işin ihalesinde katılımcılardan 27 bin 600 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. Katılımcılar şartnameyi belediyeden temin edebilecekler.

-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu-2 İlçesi Işık Mahallesinde bulunan 10 bin metrekare arsayı, toplam 3 milyon YTL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazın satışında katılımcılardan 90 bin YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 6 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00'de kapalı teklif artırma usulü ile belediyede yapılacak.

Satışa katılmak isteyenler şartnameyi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilecekler.