Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Rudi Erol Berberoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Koper Can Berberoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 22 Temmuz'da kuruldu.


Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Rudi Erol Berberoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Koper Can Berberoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 22 Temmuz'da kuruldu. 


Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.         Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, konut, işyeri, otel, turistik tesisler ve işletmeler, hizmet binaları, sanayi tesisleri, yol, okul, fabrika, enerji istasyonları, teknik hidrolik santral, baraj, liman, silo, havaalanı, köprü, kanalizasyon ile diğer inşaatları yapmak, müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. Bu inşaatlar için açılan bütün resmi, özel, uluslararası, askeri ihalelere katılmak. 2.         Yukarıda sayılan inşaat ve mühendislik işlerinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü etüd, mühendislik, mimarlık, müteahhitlik hizmetleri yapmak; inşaat, tesisat, montaj, dekorasyon projeleri ve fizibilite raporları hazırlamak yahut hazırlatmak. Yeni teknoloji ile ilgili projeleri satın almak. Her türlü inşaat ve tesisat malzemelerini, bunların yedek parça ve aksesuarlarını imâl etmek yahut ettirmek; bu tür malzemeleri almak, satmak, ithâl veya ihraç etmek. Bütün bu malzemelerin imâline yönelik fabrika ve atölyeler kurmak, kurdurmak, satın almak, satmak, kiralamak yahut kiraya vermek. 3.         Mimari proje, etüd, işletme ve kontrol hizmetleri yapmak. ahşap doğrama, mobilya, ev ve mutfak iç dekorasyonu konularında her türlü taahhütlerde bulunmak; ev, mutfak, büro, fabrika dekorasyonu ile ilgili, iç mimari projeleri hazırlamak; Her türlü malzemeden, ev mutfak ve büro eşyaları imal etmek yahut ettirmek;  bunlara ait aksesuarları, tamamlayıcı parçaları, ham, mamul, yarı mamul malları ithal yahut ihraç etmek, pazarlamak, satmak. 4.         İnşaat taahhütlerinin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak, bu amaçla kurulmuş tesisleri satın almak, satmak, onarmak, kiralamak veya kiraya vermek; inşaat ve mühendislik hizmetlerinin uygulanmasında kullanılan her tür araç, gereç, makina, makina parkı, nakil araçları ile, yine bu işlerde kullanılan mekanik, elektrikli ve elektronik tüm cihazları ve bunların yedek parçalarını ihraç yahut ithal etmek, satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 5.         Otel, motel, kamping, mokamp, tatil köyü, konaklama tesisleri, açık ve kapalı yat limanı, restoran, kafeterya, gazino, gece kulübü, pastane, konser, tiyatro ve sinema salonları, plaj, su sporları yapılacak üniteler gibi turizme, eğlence ve dinlenmeye yönelik tesisler kurmak, kurdurmak, bu kabil tesisleri satın almak veya satmak, kiraya vermek veya kiralamak, işletmek veya işlettirmek. 6.         Turizm amaçlı yat, kotra ve tüm hava, kara, deniz araçlarını ; bunların yedek parçalarını, motor aksamlarını, aksesuarlarını, alet ve edevatlarını, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ithal veya ihraç etmek. 7.         Hava, kara, deniz vasıtaları ile, turizm amaçlı yurt içi veya yurt dışı turlar ve geziler düzenlemek; başka acenteler tarafından düzenlenen turların biletlerini satmak veya sattırmak, rezervasyonlarını yapmak, bu amaçlarıyla ilgili olarak yurt içindeki ve dışındaki işletmeler ile işbirliği yapmak acentelik yapmak. Türkiye'nin turistik beldelerinin tanıtılması amacıyla dokümanter filmler çekme, çektirmek, bu tür filmleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.  8.         Yat işletmeciliği yapmak. 9.         Hava, kara, deniz ve yat taşımacılığı yapmak; bu amaçla her türlü hava, kara, deniz vasıtalarını ve bunların yedek parça, makina, motor, araç ve gereçlerini ithal veya ihraç etmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; servis ve bakım istasyonları kurmak ve işletmek. 10.      Her nevi akaryakıt, madeni yağ ve likid gazı toptan ve perakende olarak almak, satmak ve depolamak. 11. Maden mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle, maden kanunu kapsamında olan her türlü madenleri aramak sondaj yapmak, her türlü etüd ve mühendislik hizmetleri yapmak, projelendirmek, bulunan madenleri üretmek; her türde madeni, mermeri işlemek, zenginleştirmek ve son ürün elde etmek amacıyla  ocaklar açmak; işletme tesisleri ve fabrikalar kurmak; bu tür ocak, tesisleri ve fabrikaları kiralamak, kiraya vermek, devralmak, yahut devretmek.  12. Her türde mermer ve madenlerden, çeşitli sanayi ve inşaat hammadde ve malzemeleri, plâka, fayans, muhtelif ebatta kesilmiş mermer, turistik, hediyelik  veya dekoratif eşyalar  imâl etmek, yahut imâl ettirmek; bu kabil eşyayı almak, satmak, ithâl veya ihraç etmek, iç ticaretini yapmak. 13.  Madenciliği düzenleyen mevzuat  çerçevesinde, her türlü maden üretip çıkarmak; her türlü madeni almak, satmak, ithâl veya ihraç etmek, pazarlamak. 14. Her tür maden arama ve maden işletme ruhsatları almak; bu tür ruhsatları kiralamak, kiraya vermek; devretmek veya devralmak. Bu amaçlara ulaşmak için Şirket, aşağıda sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere ticari ve sınai her türlü girişimde bulunur, tüm hakları kazanabilir ve borçları yüklenebilir. Şöyle ki;   A)  Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz malları, hava, kara, deniz araçlarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına teminat oluşturmak üzere, Şirket lehine ipotek veya rehin alabilir; borçlarının teminatı olarak ipotek yahut rehin verebilir; ticari işletme rehni kurabilir.


Bereket Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, No:4 Daire:9/7.