15 / 08 / 2022

Bergama'da icradan 1 milyon 237 bin 800 liraya villa, bakıcı evi, depo ve tarla!

Bergama'da icradan 1 milyon 237 bin 800 liraya villa, bakıcı evi, depo ve tarla!

Bergama'daki villa, 2 bakıcı evi, depo ile tarla 1 milyon 237 bin 800 liraya icradan satışa çıkarıldı 

BERGAMA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI:   Dosya No: 2008/754 Tal. - Tapu Kaydı: Bergama Karahıdırlı Köyü Karaburun mevkii 495 parsel sırasında kayıtlı 53700,00 M2'lik tam hisseli tarla vasfındaki taşınmaz   Hali Hazır Durumu: İNŞAAT YAPISI: Taşınmaz üzerinde 1 adet yüzme havuzlu villa, 2 adet bakıcı evi, büyükbaş hayvan ağılı ve depo yapıları bulunmaktadır.    1 - Bakıcı evi kullanılmayan 2 katlı yığma kargir bir yapı olup 2. kata çıkan harici merdiven halihazırda mevcut değildir. Yapının 2. katı zemin katından küçüktür. Çatısı ahşap olup kaplaması kiremittir, zemin katta zeminlerin bir kısmı ahşap rabıta, bir kısmı seramiktir. Yapının kapı, pencere doğramaları ahşap ve ısı yalıtımsızdır. Isınma sobalıdır. Yıpılanmanın mevcut olduğu yapının yaklaşık kullanım alanı üst kat dahil 150-M2'dir. 2-Bakıcı evi tek katlı yığma kargir bir yapı olup dış kapı ve pencere doğramaları demir iç kapıları ahşap doğramadır. Çatısı beton eternittir. Tavanı duralit olup, yıpranmış ve kullanılmaz durumdadır. Yapıda zeminler düz betondur. Isınmanın sobayla sağlandığı yapıda toplam 3 oda bulunmaktadır. Yıpranmanın mevcut olduğu yapının yaklaşık kullanım alanı 60 m2'dir. Hayvan barınakları tek katlı demir, konstriksiyonlu 4 tarafı açık eternit çatılı basit padok yapısı ve üç tarafı açık, bir tarafı tuğla duvarlı sundurma çatılı olmak üzere birbirine paralel inşa edilmiş yapılar olup bunlara ilaveten tek katlı doğraması bulunmayan ahşap çatılı küçük bir depodan oluşmaktadır. Sundurma yapının bir kısmı halihazırda saman deposu olarak kullanılmaktadır. Diğer kısımda hayvan bağlama yerleri ve demir tesisatı mevcuttur. Yapılarda yıpranma mevcut olup, yaklaşık kullanım alanları toplam 400,00 m2'dir. VİLLA YAPISI: Bahçesinde 8x9,60 metre ölçülerinde halihazırda temizliği yapılmamış bir yüzme havuzu olan, seramik kaplı geniş bir zemin terası bulunan, bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşan betonarme kargas bir yapıdır. Bodrum katta zeminler seramik olup, mutfak kombi cihazlarının bulunduğu enerji odası, 1 adet oda banyo, tuvalet ve bir antreden meydana gelmektedir. Zemin katta ıslak zeminler dışında kalan tüm zeminler laminant parkedir. Dış kapı pencere doğramaları ahşap görünümlü PVC doğrama olup, ısı yalıtımlıdır. Tüm duvarlar saten alçıdır, iç kapılar pres kapı olup, zemin katta 4 oda, mutfak, tuvalet, banyo ve geniş bir antre ve geniş bir salon bulunmaktadır. Mutfak tezgah ve dolapları kaliteli malzemeden imaldir. Salonda şömine mevcut olup, ısınma için kalorifer tesisatı da mevcuttur. Banyoda nitelikli duş kabini ve hilton lavabo vardır. 1. kata döner mermer kaplama merdivenle çıkılmakta, merdiven kulesi çelik iskeletli ve üzeri ahşap üstüne metal kaplamalı mimari bir kubbesi vardır. Bu katta şömineli bir salon, bir çalışma odası, giyinme odası ve ebeveyn banyolu ve balkonu da bulunan geniş bir yatak odası, yine ebeveyn banyolu daha küçük bir yatak odası ve 3 tarafı açık üstü çatılı ve tavanı PVC lambiri kaplı gömme aydınlatmalı geniş bir teras mevcuttur. Yapının çatısı ahşap olup. kaplaması kiremittir. Yapının yaklaşık kullanım alanı 750,00 m2 olup yıpranma yoktur. Yapıların yukarıdaki özellikleri ve emsal değerleri ışığı altında satışa esas toplam değerdi 600.000 TL'dir. TARLA YAPISI: Taşınmaz Karahıdırlı köyünün girişinde köye ulaşımın sağlandığı ana asfalt yol ile sınırdır. Ulaşımı kolaydır. Özerinde palmiye ve phonix (feniks) bitkilerinin fidan olarak bakılıp büyütüldüğü fidanlık konumunda olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 10.000 adet palmiye ağaççığı ile 1.000 kadar phonix bitkisi bulunmaktadır. Palmiyeler saksılardan zemine geçirilmiş ve fidan olmaktan çıkıp ağaççık vaziyetini almıştır. Phonix bitkileri halen saksıda olmalarına rağmen oldukça gelişmiş durumdadırlar. Palmiye bitkileri halihazır durumu ile satılacak olsa tanesi 30 TL eder. Bu durumda palmiyelerin değeri 10.000X30 TL = 300.000 TL olduğu, Phonix bitkileri halihazır durumu ile satılacak olsa tanesi 15 TL eder. Bu durumda phonikslerin değerinin 1.000 X 15 TL= 15.000 TL olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece fidanların değeri toplam 315.000 TL etmektedir. Bu fidanların haricinde taşınmaz içerisinde 120 adet kadar zeytin ağacı. 50 adet kadar çitlembik üzerine aşılan¬mış antep fıstığı ağacı, elma, armut, incir, badem gibi muhtelif meyva ağaçları ile yaklaşık 20 kadar fıstık çamı ağacı bulunmaktadır. Anılan ağaçlardan zeytinlerin 50 kadarı fidan olup, diğer ağaçlar verimli durumdadır. Taşınmaz üzerinde 36 metrede 1 adet ve 40 metre derinliğe sahip 1 adet olmak üzere, sulama amaçlı kullanılan 2 adet derin kuyu artezyen bulunmaktadır. Taşınmazda bu kaynaklarda elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Elektrik trafosu taşınmazın kendisine ait olup. bunların yanı sıra taşınmaz içerisinde 400 metre derinliğe sahip olan 1 adet sıcak su sondajı bulunmaktadır. Bu sondajdan çıkan suyun sıcaklığının 60 derece olduğu öğrenilmiştir. Yukarıda sayılan tüm veriler ışığı altında taşınmazın 1 dekarı (1.000 m2'si) 6.000 TL eder, Bu durumda taşınmazın toplam değeri 53.800X6.000=322.800 TL eder, üzerindeki palmiye ve phonix ağaçlarının değer toplamı 315.000 TL olup, taşınmazın toplam değerinin 322.800 + 315.000 = 637.800 TL olduğu ortaya çıkmaktadır.   TAŞINMAZ ÜZERİNDE TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 4485 M2'LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI OLUP, TAŞINMAZ BU ŞERH İLE SATILACAKTIR. Taşınmaz üzerindeki binalar, diğer eklentiler ve tarım alanları ile ağaçların satışa esas toplam değeri 1.237.800,00 TL'dir.   İmar Durumu: Muhammen Bedeli: 1.237.800,00 TL; Satış Saati: 10:00 - 10:10 Arası Satış Şartları: 1-Satış 10.04.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ BERGAMA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 20.04.2012 günü BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT 2.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ BERGAMA adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.   3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen atıcıya bir örneği gönderilebilir.   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.   İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. O ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK. m.126)   (B; 13511-331) (www.bik.gov.tr)  İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ