Bodrum'da icradan 2 milyon 68 bin 800 liraya denize sıfır restoran!

Bodrum'da icradan 2 milyon 68 bin 800 liraya denize sıfır restoran! Bodrum'da icradan 2 milyon 68 bin 800 liraya denize sıfır restoran!

Muğla, Bodrum'da yer alan ve II.Derece Arkeolojik Sit alanı ve Kentsel Tasarım alanında kalan restoran icradan 2 milyon 68 bin 800 liraya satılıyor


 

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI BODRUM İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN   Dosya No: 2010/32 SATIŞ   Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Muğla ili Bodrum ilçesi Karakaya Köyü Köyiçi mevkii 600 parsel 2.884,00 M2 miktarlı incirli tarla niteliğindeki taşınmaz   Taşınmazın Bodrum Gümüşlük Belediye Başkanlığınca verilme 2654 sayılı yazı ekindeki imar durum bilgilerine göre taşınmazın bulunduğu bölge 1/1000 ölçekli planda II.Derece Arkeolojik Sit alanı ve Kentsel Tasarım alanında kalmaktadır. TAKS   %-, KAKS   %_ olmakla yapılaşmaya kapalı alanda kalmaktadır. Parsel üzerinde yer alan restoran olarak işletilen 60 M2'lik ahşap yapının ve bunun arkasında kalan 45 M2 restauranta hizmet veren mutfak depo tuvaletlerin yer aldığı, Restoran ve mutfak arasında 1 adet melengiç ağacı vardır. Parselin 21 mt.lik denize sıfır cephesi bulunmaktadır.Yaklaşık 1500 M2'lik bölümü de 601 ila 611 nolu parsellerin arka cephesinde kalmaktadır.Parselin güney cephesinde ara yol mevcuttur bu yol denize inmektedir. Parselin içerisinde 1 adet 1,5 mt. çapında keson su kuyusu bulunmaktadır. Perselin denize cepheli bölümünde ve arkaya doğru olan devamında ahşap ve yeşil alandan oluşan peyzaj düzenlemeleri güneşlenme platformları bulunmaktadır. Üzerindeki muhdesatlar dahil toplam değerinin 2.068.800,00 TL(ikimilyonaltmışsekizbinsekizyüz Türk Lirası) olduğu, bilirkişilerce takdir edilmiştir.    İMAR DURUMU: YUKARIDA BELİRTİLMİŞ OLUP, DOSYASINDA.  Muhammen bedeli: 2.068.800,00-TL.    1-SATIŞ ŞARTLARI: Taşınmazın birinci satışı 16.04.2012 günü saat 13.00–13.10 saatleri arasında; Bodrum/BİTEZ ADLİYE BİNASI ARKA BAHÇESİNDE açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen bedelin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu, satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla;   Taşınmaz 26.04.2012 günü aynı saatlerde ve aynı yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale Damga pulu, KDV.si, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Belediye tellâliye ücreti, birikmiş vergiler ve satım harcı satış bedelinden ödenir.    3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeşgün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.    4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca yasal temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.    6-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/32 İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ sayılı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmaları ilan olunur, (ic.ifl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.  Yönetmelik Örnek No.: 27 (Basın: 14187)     İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ