11 / 08 / 2022

Beşiktaş Belediyesi uyardı: Tünel, Ortaköy Vadisi’ni yok edecek!

Beşiktaş Belediyesi uyardı: Tünel, Ortaköy Vadisi’ni yok edecek!

Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe Tüneli projesinin Ortaköy Vadisi’nin ekolojik yapısını yok edeceğine ve trafiği kilitleyeceğine dikkat çekerek yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti.Maçka Demokrasi Parkı’ndan geçtiği için kamuoyundan tepki gören Dolmabahçe Tüneli'nin Ortaköy’ü de yok edeceği iddia edildi. Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, kendi sınırları içinden geçen tünele karşı itiraz hakkını kullanan Beşiktaş Belediyesi, projenin Ortaköy Vadisi’nin ekolojik yapısını yok edeceğine ve trafiği kilitleyeceğine dikkat çekerek yeni bir düzenleme yapılmasını istedi fakat İBB bu talebi uygun bulmadı.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri projesi için İstanbul Büyükşehir (İBB) tarafından hazırlanan planlar son haline getirilerek 26 Şubat 2018'de onandı.

Beşiktaş Belediyesi uyardı: Tünel, Ortaköy Vadisi’ni yok edecek!

Revize edilen planlar 31 Mayıs -29 Haziran tarihleri arasında itirazlar için askıya çıkarıldı. Askı süreci içinde planlara itiraz eden Beşiktaş Belediyesi'nin başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda gündeme alındı.

Beşiktaş Belediyesi'nin çarpıcı uyarılarda bulunduğu itiraz başvurusunda bu projenin doğal-yeşil alanlar üzerindeki yapılaşma baskısını arttıracağı belirtildi. Projenin kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı olduğuda bildirildi. Önerilen projenin Ortaköy Vadisi ve çevresinden geçen kısmında alt yapı ve trafik sorunlarını arttıracağı söylendi. Ortaköy Vadisi'nin ekolojik dengeyi sağlayan doğal yapısı, çevresindeki mahalleleri kıyıya ulaştıran işlevsel yapısı ile bir kent parkı özelliği taşıdığı belirtilerek, “Projede yer alan tünellerin çıkış noktalarından birisi olması sebebi ile ciddi tahribatlara maruz kalacaktır” uyarısı yapıldı.

FONKSİYONLARINI YİTİRECEK


Bu uygulama ile kentte parçalanmadan bir bütün olarak kalmış nadir yeşil alanlardan biri olan ve kent parkı özelliği taşıyan Ortaköy Vadisi'nin ekolojik ve tüm işlevsel fonksiyonlarını yitireceği de belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi uyardı: Tünel, Ortaköy Vadisi’ni yok edecek!

Beşiktaş'ın tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde sayılan Beşiktaş Maçka Demokrasi Parkı ve çevre dokusunun bozulmasının da kaçınılmaz olacağı bildirildi.Tünel için yapılan alt ölçekli 1/1000'lik imar planında belirlenmesi gereken yapılanma koşullarına ilişkin karar alınmadığı, yapılanma hakkının birkaç müdürlüğün kararına bırakıldığı da söylendi.

Beşiktaş Belediyesi, bu tespitleri doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılarak itirazlarının işleme konulmasını talep etti fakat Beşiktaş Belediyesi'nin İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumunda gündeme gelen itirazı oy çokluğu ile reddedildi.