Beşiktaş'ta 3.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Beşiktaş'ta 3.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Beşiktaş'ta 3.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 3 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 3 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

 

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Prof. Dr. Alehattin Yavaşça Sokakta ve tapunun 1241 ada, 13 parsel numarasına kayıtlı ve Prof. Dr. Alehattin Yavaşça Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 372,61m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir Efe Apartmanında 12/332 arsa paylı 8.Kat (19) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.Bodrum kat+ zemin kat+ 8 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve asansörü mevcut ana binanın 8.katında (teras katta) yer alan (19) nolu daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre iç ölçüleri ile 115,00m2 alana sahip antre-hol üzerinde salon, üç oda, banyo-WC, WC, sandık odası, mutfak ve 15,70m2 alana sahip terastan ibarettir. Emsal dairelerde zeminler parke ve seramik, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda modüler mutfak dolapları, banyolarda duş teknesi, klozet, lavabo, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, dış kapısı çeliktir. Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli ticaret+ konut alanında yer almaktadır.

 

Kıymeti : 3.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 13/04/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3442 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2017