01 / 07 / 2022

Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, İrfan Aydoğdu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 19 Mart tarihinde Beşiktaş, Levent Mahallesi'nde kuruldu.Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, İrfan Aydoğdu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 19 Mart tarihinde kuruldu. 

Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi iş konusu: 1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde  parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 2.Gayrimenkul acentelerin faaliyeti ( Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması ve kiralanmasında aracılılık yapabilir.  Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, otoyol, tünel, Tramvay,Metro, Petrol ve Doğalgaz yol,  su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, Prefabrik İnşaatı, iş hanları, fabrikalar, köprü, liman, okul, toplu konut ve hastane, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, kiraya vermek ve ihale ile açık artırımlarına katılmak 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 8.Her türlü mimarlık ve mühendislik  hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü binalarda, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak ve dekorasyon malzemelerin, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak ve ısı ve yalıtım malzemelerinin ithalatı ve ihracatını yapmak. 11.Her türlü havuz inşaati ve artıma tesis ile işletmeleri yapmak. 12.Hazır beton satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton  santrallerini kiraya vermek ve kiralamak. 13.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapmak. 14.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15.Her türlü Otoyol, Tramvay, Metro, Petrol ve Doğalgaz yol yapım bakım ve onarım işlemleri yapmak. 16.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 17.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemleri ile Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18.Yurt içinde ve yurt dışında özelleştime ihalelerini katılmak, genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 19.Her türlü petrol kimya tesisleri ve rafineri tesisleri kurulması, işletilmesi ve kiraya vermek. 20.Şirket konusu ile ilgili her türlü fidancılık, peyzaj işleri, seracılık, tohum, yağlı tohumlar, kökler, çiçek fideleri, çelikler ve bunların üretimi, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ihracat, pazarlamasını yapmak, konusu ile ilgili özel, kamu, tüzel kişi ve kuruluşlarına ait ihalelere, açık arttırma ve eksiltmelere katılma, taahhütlerde bulunma üçüncü kişilere devir etmek. 21.Kamu ve özel sektöre ait her türlü fizibilite, proje, mühendislik ve etüt çalışmalarını hazırlamak, raporlamak, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 22.İnşaat, geoteknik, jeofizik, çevre, jeoloji.


Beyazıd Saray Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi Karakol Sokak, Anıl Apartmanı, 8/2.