Beyoğlu'nda 6.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 katlı bina!

Beyoğlu'nda 6.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 katlı bina! Beyoğlu'nda 6.1 milyon TL'ye icradan satılık 3 katlı bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Hacımimi Mahallesi, 145 ada, 40 parselde yer alan 3 katlı kargir binayı 6 milyon 124 bin 288 TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Hacımimi Mahallesi, 145 ada, 40 parselde yer alan 3 katlı kargir bina 6 milyon 124 bin 288 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14:15'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2019/937 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Hacımimi mah., 145 ada , 40 parselde kayıtlı, 66,00 yüz ölçümü kargir ev nitelikli taşınmazın tamamı. Taşınmaz İstanbul İli, Beyoğlu, Hacımimi Mahallesi, Dibek Sokak Kapı No: 50 adresindeki bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katı olan taşınmaz binanın olduğu yerdir. Yerinde yapılan incelemede; 40 nolu parselde kayıtlı olan ve satışı istenen taşınmazın her katında antre + 2 oda + mutfak + banyo-wc bulunmakta olup yaklaşık olarak net 50 m2, brüt olarak 66.00 m2 civarındadır. Eski bir binadır. 2. gurup korunması gerekli kültür varlığıdır. 2. grup tescilli eski eserdir. Bakıma ihtiyacı vardır. Suyu ve elektriği mevcuttur. Taşınmazda faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmaz binanın kapalı alanı toplam olarak brüt 462.00 m2 civarındadır. Taşınmaz bina çevre ve şehircilik bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri V sınıf D Gurubu yapılar sınıfına girmektedir.
İmar Durumu : Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve E.2019-2996 GD 1562 sayılı yazılarında; Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 145 ada, 40 parsel sayılı yer, 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında,bitişik nizam,konut alanında kalmakta olup,söz konusu parseldeki mevcut yapı,18.12.2006 tarih ve 724 sayılı kurul kararı ile ll.gurup tescilli eski eserdir.Koruma kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır. İmar işlem dosyasında yapılan incelemede,herhangi bir yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır. 01.01.2013 tarihinden itibaren de herhangi bir tadilat projesi yada ruhsat verilmemiştir.
Kıymeti : 6.124.288,00 TL - KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır 26/02/2007 Tarih 973 Sayı (eski Eser 2. Dosya Sıra No:44) - 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır (27/02/2007 Tarih Ve 1892 Yevmiye)
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

SATIŞ ŞARTLARI :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/937 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/11/2019