Beyoğlu'nda 8 milyon TL'ye icradan satılık bina! 

Beyoğlu'nda 8 milyon TL'ye icradan satılık bina!  Beyoğlu'nda 8 milyon TL'ye icradan satılık bina! 

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi İstanbul Beyoğlu ilçesi Hacımimi Mahallesi'de bir adet binayı 8 milyon TL'ye satıyor. İhale, 25 Haziran günü saat 11:55'te düzenlenecek. T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi İstanbul Beyoğlu ilçesi Hacımimi Mahallesi'de bir adet binayı açık artırma usulü ile satışa sundu. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı/Özellikleri : 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, HACIMİMİ Mahallesi, 135 Ada, 62 Parsel, 73,67 metrekare Yüzölçümü. Beyoğlu ilçesi Hacımimi Mahallesi 135 ada 62 parsel üzerinde, Boğazkesen Caddesi no:2l adresinde kayıtlı ve isimli iki bodrum+zemin+asma kat+5 normal kat+çekme kat+çatı katlı, yaklaşık 40 yıllık betonarme bina bulunmaktadır. Binada yakın tarihlerde esaslı bir tadilat yapılmış olup bakımlı durumdadır. Asansör mevcuttur. Binanın 1. bodrum, zemin ve asma katı bir bütün halinde işyeri olarak kullanılmaktadır.Antre, salon+açık mutfak, yatak odası, banyo-wc’den oluşan normal kattaki dairelerin kullanım alanı brüt 80.00 metrekaredir. 5. Normal kattaki daire ise çekme katla birlikte kullanılmaktadır. Çekme kat ve çatı katın sonradan ilave edildiği kanaatine varılmış olup davacı vekilince bu kısımlara ilişkin “imar barışı” başvurusu yapıldığı ifade edilmiştir. Toplam inşaat alanı yaklaşık 800.00 metrekare civarındadır. Meclisi Mebusan Caddesine ve Tophane Tramvay İstasyonuna 100 m, Galatasaray Lisesine 800 m, Galata Köprüsüne 700 m vc Dolmabahçe Tüneline 2 km. uzaklıkta bulunan parselin yakın çevresinde Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ve Kılıç Ali Paşa Cami gibi kültürel, dini turistik tesisler mevcuttur. Parselin ulaşımı kolay olup her türlü Belediye Hizmetinden yararlanmaktadır.

Adresi : Hacımimi Mahallesi, Boğazkesen Caddesi, no:2l

Beyoğlu / İSTANBUL

İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığının 26.07.2018 tarih vc 3535 sayılı yazısına göre; Hacımimi Mahallesi 135 ada 62 parsel, 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kurul kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup bölgeye ait 21.12.2010 onanlı ve 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.imar durumu Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirlenecektir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı :%8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı, 48 ve 91 nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 25/06/2019 günü 11:55 -12:00 arası

2. Satış Günü : 26/07/2019 günü 11:55 -12:00 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B E :

İKat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi g: öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uya: gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmadı tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmadı istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonra beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kad: elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplam ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Boy fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlaya Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAI numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılara yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin v süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kar olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımcı Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşi para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3-İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1875 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019 ‘Örnek no:27

(İİK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.