Beypazarı'nda 1.3 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

 Beypazarı'nda 1.3 milyon TL'ye icradan satılık atölye! Beypazarı'nda 1.3 milyon TL'ye icradan satılık atölye!

T.C. Beypazarı İcra Müdürlüğü, Ankara ili Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesinde bulunan karöser atölyesini 1 milyon 367 bin 478 TL'den satışa çıkardı. Satış, 04 Eylül 2012 Salı günü 10:30-10:35 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C. BEYPAZARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2008\158 Esas örnek No:27

1- Tapu Kaydı:  Ankara  ili Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mah. 963 ada, 4 parselde kayıtlı 4532 m2.1ik Karasör atölyesi ve arsası

Hali Hazır Durumu : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 963 ada 4 parsel arsa vasfındadır. Mevcut durumu üzerinde Karasör atölyesi bulunmaktadır. Karasör Atölyesi ve ahşap ev imalatı yapmak için kullanılmaktadır. Ön cephesi camekanlı kaplıdır. Çatısı çelik kafes sistemi olup, çinko ile kaplıdır. Elektrik ve su tesisatı mevcut olup faaldir. Bina yüksekliği 6,50 metredir. Yer döşemesi şap betondur. Duvarları beyaz kireç badanalıdır. Asma kat mevcut olup, büro olarak kullanılmaktadır. Klimalıdır. Gayrimenkulün kıymet takdiri Beypazarı İcra Hukuk Mahkemesinin 2011/9 Esas-2011/31 Karar sayılı ilamı ile 1.367.478,00 TL.olarak tespit ettirilmiş ve kesinleşmiştir.

İmar Durumu : Beypazarı Belediye Meclisinin 02.06.2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararı ile E=0,50 hmax=8 m yükseklikli ticari amaçlı Sosyal Kültürel Tesis ve Düğün Salonu olarak ayrılmıştır.

Muhammen Bedeli: 1.367.478,00 TL

Satış Saati : 10:30 - 10:35 Arası

Satış Şartları :

1- Satış 04.09.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Beypazarı Adliye Sarayı Satış Salonu / Beypazarı-Ankara adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 14.09.2012 günü Beypazarı Adliye Sarayı Satış Salonu / Beypazarı-Ankara adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas¬raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fak, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden' itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (HK m. 126)

(Basın:46741-www. bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!