13 / 08 / 2022

Anadolu Hisarı'nda 9.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Anadolu Hisarı'nda 9.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 15 ve 14 parseldeki arsayı 9 milyon 305 bin TL'ye icradan satıyor...Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 15 ve 14 parseldeki arsa 9 milyon 305 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 19 Eylül 2019 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ
2018/2590 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 855 Ada, 15 Parsel, ANADOLU HİSARI Mahalle/Köy, GÖKSU GÖZTEPE YOLU Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 15 parsel ?arsa? niteliğinde 461,76 m2 yüzölçümlü taşınmazın dosyası içerisinde resmi imar durumu bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli 30.12.2014 tasdikli Meri Beykoz 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında, Tl Ticaret alanı, 1/1000 ölçekli 07.07.2015 tarihli planda Tl Ticaret Alanı Taks 0,40 ve Kaks 2 olarak belirlenmişken, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığımız şifahi araştırmaya göre, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2018 tarihli ve E.2015/1269- K.2018/163 Sayılı Karan İle 1/1000 Ölçekli İstanbul İli Beykoz İlçesi 1. Bölge Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İptal Edilmiştir. Plansız alanda yer almakta olup, yapılaşma hakkı bulunmamaktadır Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı bulunmasına rağmen harita plan örneği bulunmamaktadır Beykoz Kadastro Müdürlüğünde yapılan şifahi incelemede 1/500 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz/üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki /itibariyle yerine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Kavacık FSM Caddesinin güneyinde yer alan Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak üzerinde konumludur. Taşınmaza ulaşım F.S.M. Köprüsünden Kavacık sapağından Anadolu Hisarı istikametinde sola Cumhuriyet Caddesine dönülür ve Ekinciler Caddesine varılarak sağlanır. Bu Caddeden sola Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokağına varılır. Taşınmaz Caddeye 2. Parsel konumundadır. 855 Ada 14 ve 15 parseller komşu parseller olup, etrafında; yüksek katlı plazalar, iş yerleri, bilindik markaların da bulunduğu, kafe/ restoran ve iş yerleri bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/500 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 855 Ada 14 parsel Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak üzerinde konumludur. Parsel, yamuk geometrik şeklinde olup Zeminler kısmen beton ve kısmen de stabilize kırmataş malzemesi ile kaplanmıştır. Etrafı çevrelenmemiş, açık olarak kullanılmaktadır. 855 ada 16 parselde yer alan yapının çok az bir kısmı 14 parsele tecavüzlüdür. 855 ada 14 -15 komşu parseller yaklaşık 30 araçlık otopark işletmesi olup, yetkilisi yerinde bulunmadığından, görüşülememiştir. Genellikle 15 TL/Gün olarak hizmet verdiklerini görevlisi tarafından beyan etmiştir.Merkezi bir noktada yer alması, Ulaşımının kolay olması, ticari faaliyetinin bulunması gibi olumlu faktörler dikkate alınmıştır. Ancak;Bölge imar durumunun iptal edilmesi ve yapılaşma hakkının olmaması, parsellerde bulunan işletmenin henüz ruhsatsız olması, parsellerin birlikte kullanılması gibi olumsuz faktörlerde dikkate alınarakİstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 15 parsel ?arsa? niteliğinde 461,76 m2 yüzölçümlü borçlu adına kayıtlı gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşullan da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında keşif tarihi itibanyla takyidatlar gözardı edilerek; 5.825.000 TL bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 5.825.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür MerkeziTiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 855 Ada, 14 Parsel, ANADOLU HİSARI Mahalle/Köy, GÖKSU GÖZTEPE YOLU Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 14 parsel ?arsa? niteliğinde 281,60 m2 yüzölçümlü 14 parsel Dosyası içerisinde resmi imar durumu bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli 30.12.2014 tasdikli Meri Beykoz 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında, Tl Ticaret alanı, 1/1000 ölçekli 07.07.2015 tarihli planda Tl Ticaret Alanı Taks 0,40 ve Kaks 2 olarak belirlenmişken, Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığımız şifahi araştırmaya göre, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2018 tarihli ve E.2015/1269- K.2018/163 Sayılı Karan İle 1/1000 Ölçekli İstanbul İli Beykoz İlçesi 1. Bölge Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İptal Edilmiştir. Plansız alanda yer almakta olup, yapılaşma hakkı bulunmamaktadır Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı bulunmasına rağmen harita plan örneği bulunmamaktadır Beykoz Kadastro Müdürlüğünde yapılan şifahi incelemede 1/500 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz/üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki /itibariyle yerine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Kavacık FSM Caddesinin güneyinde yer alan Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak üzerinde konumludur. Taşınmaza ulaşım F.S.M. Köprüsünden Kavacık sapağından Anadolu Hisarı istikametinde sola Cumhuriyet Caddesine dönülür ve Ekinciler Caddesine varılarak sağlanır. Bu Caddeden sola Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokağına varılır. Taşınmaz Caddeye 2. Parsel konumundadır. 855 Ada 14 ve 15 parseller komşu parseller olup, etrafında; yüksek katlı plazalar, iş yerleri, bilindik markaların da bulunduğu, kafe/ restoran ve iş yerleri bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/500 ölçekli çapıarazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğindeaanılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 855 Ada 14 parsel Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak üzerinde konumludur. Parsel, yamuk geometrik şeklinde olup Zeminler kısmen beton ve kısmen de stabilize kırmataş malzemesi ile kaplanmıştır. Etrafı çevrelenmemiş, açık olarak kullanılmaktadır. 855 ada 16 parselde yer alan yapının çok az bir kısmı 14 parsele tecavüzlüdür. 855 ada 14 -15 komşu parseller yaklaşık 30 araçlık otopark işletmesi olup, yetkilisi yerinde bulunmadığından, görüşülememiştir. Genellikle 15 TL/Gün olarak hizmet verdiklerini görevlisi tarafından beyan etmiştir.Merkezi bir noktada yer alması, Ulaşımının kolay olması, ticari faaliyetinin bulunması gibi olumlu faktörler dikkate alınmıştır. Ancak;Bölge imar durumunun iptal edilmesi ve yapılaşma hakkının olmaması, parsellerde bulunan işletmenin henüz ruhsatsız olması, parsellerin birlikte kullanılması gibi olumsuz faktörlerde dikkate alınarak İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 855 ada 14 parsel ?arsa? niteliğinde 281,60 m2 yüzölçümlü borçlu adına kayıtlı gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, alım ve satım koşullan, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşullan da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında 3.480.000 TL bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 3.480.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/09/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2590 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.