Manavgat'ta 9.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Manavgat'ta 9.3 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Manavgat 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi, 135 ada 107 parseldeki tarlayı 9 milyon 302 bin 736 TL'ye icradan satıyor...


Manavgat 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi, 135 ada 107 parsel numaralı 11 bin 628 metrekarelik tarla 9 milyon 302 bin 736 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 1 Kasım 2019 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ
2017/1142 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi,135 ada 107 parsel numaralı taşınmaz, 11.628,42 m2 yüzölçümünde, Tarla vasfıyla tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz Antalya-Alanya Karayolu’nun 1,5 km kadar güneybatısında, Kızılağaç Turizm Merkezi’nin 1 km kadar batısında bulunmakta olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Akdeniz’e 800 m, Manavgat İlçesi’ne de 7 km mesafede olup keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp, parsel boş vaziyettedir. Parselin 1 km kadar doğusunda bulunan Kızılağaç Turizm Merkezi içerisindeki ana cadde üzerinde turizme yönelik, çok sayıda ticari amaçlı dükkanlar, bu caddenin güneyi ile deniz arasında kalan alan üzerinde oteller, bu caddenin kuzey tarafında ise konut amaçlı yapılar bulunmaktadır.Tamamı 11628.42 m2 olan Tarla vasıflı parsel zirai yönden; doğu, batı, kuzey ve güney sınırları benzer özelliklerdeki tarım alanları ile çevrili,%0-1 topografik eğimli, kumlu-killi silt toprak bünyesine sahip, toprak derinliği iyi, porozitesi iyi, organik madde bakımından zengin, drenaj sorunu olmayan, tarla ziraati yapılan, kuzey kısımlarındaki DSİ Manavgat sol sahil sulama kanalından sulama yapma imkanı bulunan 1. Sınıf sulak bir tarım alanı hüviyetindedir.Parsel üzerinde zirai yönden ekonomik kıymet ihtiva eden muhtesat yoktur.Taşınmazın her ne kadar imar uygulaması henüz yapılmamış olsa da, imar durumunun netleşmiş olması ve imarının da konut, ticari vb. alanlara göre daha değerli alanlardan olan otel alanı olarak belirtilmiş olması, dava konusu parselin değer artırıcı özelliklerindendir.Satışa konu parselin imarında sadece uygulama işlemlerinin yapılması eksik kalmış durumda olup, bunun dışında yapılması gereken birçok işlemi tamamlanmış durumdadır.Parselin keşif tarihi itibari ile imar planı yapılmış, imar uygulaması henüz yapılmamış,DOP kesintileri de dikkate alınarak, mevcut piyasa şartlarına göre m² birim değerinin 800,00 TL edeceği bilirkişilerce tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde 1. Ve 2. Dereceden toplam 9.000.000,00 TL ipotek bulunduğudan ipotek bedelleri ve satış masrafı toplamı olan 9.010.000,00 TL üzerinden ihaleye başlanacaktır.
Yüzölçümü : 11.628,42 m2
İmar Durumu :Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2019 tarih ve E.8080 sayılı yazısına göre Seydiler Mahallesi, 135 ada 107 parsel (eski 357 parsel) numaralı taşınmaz; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi - Kızılağaç Bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Turizm Tesis Alanları (D)” içerisinde kalmakta olup, bahse konu alanda imar uygulamasının yapılmamış olduğu da belirtilmektedir. Yazının eki plan notlarına göre, D İşaretli Turizm Tesis Alanlarında Yapılaşma Koşulları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.* Emsal (E)=0,40, TAKS=0,25 * Otellerde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 4 Kat, Yençok=17,40 m* Tatil Köylerinde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 2 Kat, Yençok=10,50 m * Diğer Turizm Tesislerinde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 3 Kat, Yençok=14,00 m *En Az İfraz Şartı 40.000 m²’dir. Ancak planda bu büyüklüğün altında kalan turizm tesisi kullanımlı imar adalarında imar adasının büyüklüğü kadar tek parsel oluşabilir.
Kıymeti : 9.302.736,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 01/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 26/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1142 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2019