Bilecik'te 13.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik'te 13.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik İli Merkez İlçesi'nde bulunan fabrika binası Bilecik İcra Dairesi tarafından 13 milyon 995 bin 290 TL'ye açık artırma usulüyle satışa çıkıyor.


Bilecik Merkez'de yer alan fabrika 13 milyon 995 bin TL 290 TL bedelle Bilecik İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak.


Bilecik İli, Merkez, İstiklal Mahallesi, Edepınarı Mevkii 235 ada, 56 Parsel de kayıtlı 29.110,40 m2 gayrimenkul tam hisse ile, Bilecik, Merkez, İstiklal Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 514 Ada, 37 parselde kayıtlı tam hisseli 9.357.18 m2’lik gayrimenkul. Bilecik, Merkez, İstiklal Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 514 Ada, 38 parselde kayıtlı 303.92 m2’lik tam hisseli taşınmazlar ve üzerinde yer alan sabit tesisler, mermer fabrikası yapıları, tüm makine ve teçhizatları ile birlikte açık arttırma ile kira şerhinden ari olarak satılacaktır.


Taşınmazların yanında bir mermer fabrikası, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi ne ait su alma tesisleri, hemen yakınında Bilecik Belediyesi ne ait açık yüzme havuzu, futbol antreman sahası, arka batı cephesinde İstanbul-Ankara demiryolu, ve yeni yapılan yüksek hızlı tren yolu ve istasyonu, biraz ilerisinde toplu konut bölgesi, ön cephesinde imar yolu, Karasu Deresi bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu parsellerin eğim olarak düz pozisyondadır. Değer tesbiti yapılan gayrimenkullerin içme suyu, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Fabrika binasının her üç parsel üzerinde bulunması nedeniyle 56-37-38 parseller ekonomik bütünlük arzettiğinden; taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri makine ve teçhizatlarla birlikte tek parça halinde, aynı anda, açık artırmayla, kira şerhlerinden ari olarak satılarak paraya çevrilecektir.


1-TAŞINMAZIN PARSEL VE BİNA DEĞERLERİ:


235-ADA, 56 PARSEL, 514-ADA 37-38 PARSEL DEĞERİ

514 ada 37 parsel: 935.718,00      

514 ada 38 parsel: 30.392,00     

235 ada 56 parsel: 2.911.040,00         

                                   3.877.150,00514 ADA 37-38 PARSELLERDEKİ BİNALARIN DEĞERİ

Yapıların tesbitinde Bayındırlık Bakanlığının resmi gazetede yayınlamış olduğu birim fîatlara göre yapılmıştır. Buna göre yapılar ve değerlendirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yapılarda çatı kaplamalarında yer alan tamir edilmesi gereken kısımlar bulunmaktadır. Binaların dış cephe boyalarında taminat gerekmektedir. Takriben % 15 gibi yıpranma olduğu görülmektedir.


silim hattı: 1.142.400,00-tl

katrak silimi: 1,142.400.00-tl

kuruluk: 201.600,00-tl

Soyunma odası-

torna atölyesi: 375.100,00-tl

elektrik bakım: 192.500,00-tl

sundurma: 67.200,00-tl

bekçi binası: 6.028,00-tl

                   3.127.228,00-tl

% 15 yıpranma469.084,20-tl

TOPLAM                    2.658.143,80-TL'235 ADA 56 PARSELDEKİ BİNALARIN DEĞERİ:

Yapıların tespitinde Bayındırlık Bakanlığı’nın resmi gazetede yayınlamış olduğu birim fiyatlara göre yapılmıştır. Buna göre yapılar ve değerlendirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Takriben % 15 gibi yıpranma olduğu görülmektedir. 

Sıra NoMakinenin CinsiMiktarıBirimBirim FiyatıTutarı(TL) ne

1Mono Lama I1Adet50000.0050000.00 3Z

2Mono Lama II1Adet30000,0030000,00 37

3Köprü Kesmeler6Adet20000,00120000,00

4Plaka Cila3Adet120000,00360000.00

5iç Vinçler10Adet20000;00200000,00 ;z

6Vagon8Adet8000,0064000,00 yi

7Katrak(Büyük)5Adet250000.001250000,00 7.7

8Pergel Vinç1Adet6000,006000,00

9Pah ve Kenar Kesme makinesi4Adet10000,0040000,00 t?  IS

10Köprü Kesme Besleme1Adet5000,005000.00

11Marangoz  Makinaları4Adet3000,0012000,00

12Transfer Vagonu3Adet6000.0018000,00

13Yarma3Adet6000,0018000,00

14Vinç (40 Ton)3Adet67000,00201000,00

15Blok Çevirme1Adet6000.006000,00

16Forklift(Küçük)3Adet12000,0036000,00

17Silo Arıtma + Su Tesisatı2Adet180000,00360000,00

18Forklift(Büyük)2Adet35000.0070000.00

19Kenar işleme makinesi1Adet10000,0010000.00

20Blok yıkama  makinası1Adet500,00500,00


T.C BİLECİK İCRA DAİRESİ

Sıra NoMakinenin CinsiMiktarıBirimBirim FiyatıTutarı(TL)

21Kantar1Adet60000.0060000,00

22Resin Hattı Tek Kat1Adet60000,0060000,00

23Resin Haltı Kattı1Adet200000,00200000,00

24Kompresör Kazanlı1Adet1500,001500,00

25Katrak(Barsan)4Adet100000,00400000,00

26Kamyon Kasası3Adet5000,0015000.00

27Kompresör Accart1Adet1000.001000,00

28Fayans Hattı3Adet150000,0045000000

29Dar Resin1Adet10000.0010000,00

30Perit Vakum Besleme1Adet20000,0020000.00

31Kafa Kesme7Adet5000.0035000.00

32S/T Blok Kesme8Adet70000,00560000.00

33İdari Bina Isınma Kazanı1Adet30000,0030000,00

34Plaka Cila(Hurda)1Adet4000.004000,00

35Araç Kapalı Kroser Kamyonet1Adet10000,0010000,00

36Atık Kamyonu1Adet10000,0010000,00

37Reno Toros araç2Adet10000,0020000,00

3830 Ton Kepçe1Adet120000,00120000,00 1

39Hurdalık130Ton5000.00Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/291 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.