Bilecik'te 19.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik'te 19.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Bilecik İli Merkez İlçesi'nde bulunan fabrika Bilecik İcra Dairesi tarafından 18 Eylül günü saat 14:30- 15:00 arasında açık artırma usulüyle satışa çıkacaktır.


Bilecik Merkez'de yer alan fabrika Bilecik İcra Dairesi tarafından 19 milyon 780 bin 114 TL'ye satışa sunuluyor.


1-TAŞINMAZLAR:13.995.290,04-TL

2-MAKİNE DONANIM BEDELİ: 4.868.000,00-TL.

3-ELEKTRİK-TESİSAT BEDELİ: 916.824,14-TL.

OLMAK ÜZERE TOPLAM: 19.780.114,18 -TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.


Arsa Payı:Tam.

İmar Durumu : Var. İnşaat tarzı Bilecik Belediye Meclisi' nin 06/11/2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E-0,5 Hmax=Serbest Sanayi alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 19.780.114,18 TL 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler

1.Satış Günü: 18/09/2015 günü 14:30- 15:00 arası 

2.Satış Günü: 16/10/2015 günü 14:30-15:00 arası 

Satış Yeri: Bilecik Adliye Sarayı, Bodrum Kat. Çay Ocağı Önü,

 Merkez/BİLECİK

Diğer: Tapu kaydındaki gibidir.Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/291 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.