Bilecik'te 5.7 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Bilecik'te 5.7 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul! Bilecik'te 5.7 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 5 milyon 732 bin 920 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 5 milyon 732 bin 920 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Bilecik İl, Merkez İlçe, 225 Ada, 2 Parsel, Pelitözü Mahalle/Köy, Parsel köşe parsel konumundadır. Keşif tarihinde boş halde bulunduğu üzerinde ekonomik olarak bir değeri bir değeri olmayan yaklaşık 110,00 metrekare taban alanına sahip inşaat temeli olduğu ayrıca taşınmazın üzerinden enerji nakil hatlarının geçtiği tespit edilmiştir. Söz konusu hatların taşınıp taşınmayacağı yada hangi koşullarda taşınabileceği ilgili kurum tarafından yapılacak incelemeler sonucu belirlenebilcektir. Taşınmaz altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Söz konusu parselin olumlu özellikleri: şehir merkezine yakın olması, İmar lejantının Akaryakıt İstasyonu+Ticaret alanında kalması, Belediye hizmetlerinden yararlanması, tamamlanmış altyapısının buluması. Olumsuz özellikleri; Taşınmaz üzerinden geçen enerji nakil hatları nedeniyle imar durumunun kısıtlanmış olması, Taşınmazın üçgen geometri şeklinde olması, 22/12/2016 tarih ve 29926 Sayılı R.G. yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2016 tarih ve 6664 sayılı Kurul kararının 2.maddesinin c bendinde şahir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve lpg istasyonları arasında en az 1 km mesafe bulunması gerektiği belirlenmiştir.Söz konusu parselin 510 mt kuzeyinde ve 425 mt güneyinde Akaryakıt istasyonlarının bulunması nedeniyle imar durumuna göre akaryakıt ve lpg istasyonu açılamaması. Söz konusu parselin değeri emsal karşılaştırması yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. 

Kıymeti : 3.560.259,50 TL
1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 24/10/2018 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Bilecik İl, Merkez İlçe, 108 Ada, 2 Parsel, Pelitözü Mahalle/Köy, Tapu kaydında Çelik Halı Saha ve Sosyal Tesisi cinsindeki taşınmazı Eskişehir-İstanbul Yoluna yaklaşık 20 mt mesafededir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde bir parseldir.Keşif esnasında üzerinde fiilen kullanılan Kapalı Halı Saha ve Müştemilatı (Sosyal Tesis ve eklenti yapı) bulunmaktadır. Kapalı Halı Sahanın tabanı sentetik çim üzeri çelik konstrüksüyon ve çadırla kapalıdır. Müştemilatın içinde soyunma odaları, duş, WC, kantin ve kafetarya bulunmaktadır. Taşınmaz altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın olumlu özellikleri : Taşınmazın şehir merkezine yakın konumda olması, belediye hizmetlerinden yararlanması, imar lejantının Konut+Ticaret alanında kalması, tamamlanmış altyapının bulunması. Olumsuz özelliği bulunmamaktadır.
 
Kıymeti : 2.172.661,32 TL
1. Satış Günü : 18/09/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 24/10/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/449 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2018