19 / 08 / 2022

Bilirkişi raporunda Bahçeşehir Göleti'ndeki inşaat ticari amaç için yapılıyor denildi!

Bilirkişi raporunda Bahçeşehir Göleti'ndeki inşaat ticari amaç için yapılıyor denildi!

İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki parsellere dair imar planının iptali davasında bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Raporda, dava konusu planlarda önerilen ticaret alanlarının kar amaçlı ticari faaliyete dönüştüğü açıklandı.İhale işlemleri Danıştayca durdurulmasına rağmen inşaatın devam ettiği İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki parsellere dair imar planının iptali davasında bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, bilirkişi raporunda söz konusu imar planının; şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığını açıklandı. 

Raporda şu ifadeler yer aldı:

'Dava konusu planlarda önerilen ticaret alanlarının kar amaçlı ticari faaliyete dönüştüğü, bu durumun planlama ilkeleri ve kamu yararına uygun olduğu, yapılaşmanın yörenin ihtiyaç duyduğu ticari birimlerden ziyade gelir amaçlı hazırlandığı, yapılaşmanın yörenin ihtiyaç duyduğu yeşil alanları azaltacağı, bu sebeple olumsuz çevresel etkilerin olacağı, tüm bu sebeplerle imar planının şehircilik ilkelerine, planlama ilkelerine, planlama teknikleri ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı değerlendirilmiştir.'

İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yapılan tespit neticesinde hazırlanan bilirkişi raporundan ön plana çıkarılan başlıklar şu şekilde:

Kamu yararı yönünden uygun değil: Park ve rekreasyon gibi açık yeşil alanlarda yapılaşma şartlarının mevzuat kapsamında düşük tutulmasının sebebi, kamuya ait açık alanların azaltılmasının önüne geçilmesi ve ilgili açık alan kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu günübirlik kullanım alanlarının inşa edilmesidir. Ancak dava konusu planlarda önerilen ticaret alanları ilgili mevzuatın tanımladığı açık alanlardaki küçük çağlı inşa faaliyetlerinin ötesine geçerek doğrudan kâr amaçlı ticari bir faaliyete dönüşmüştür. Bu durum planlama ilkeleri, meri mevzuat ve kamu yararı yönünden olumsuz değerlendirilmiştir.

Gelir elde etmek için hazırlandı: Plan kararıyla bölgeye yeni ticari fonksiyonlar ilave edilmektedir. Bu durum insan hareketliliklerini ve yolculu sayılarını artıran bir husustur. 10 parselin bir kısmında önerilen ticari birimlerin otopark ihtiyacına yönelik herhangi bir karar ne NİP’ye ne de UİP’te alınmıştır. Oysa bu kadar büyük bir ticari birimin olduğu alanda otopark ihtiyacına yönelik planlama kararlarının alınması gerekmektedir. Sonuç olarak 10 parselin bir kısmında önerilen ticaret fonksiyonunun yörenin ihtiyaç duyduğu ticari birimlerden ziyade, gelir amaçlı hazırlandığı değerlendirilmiştir.

Çevreyi etkileyecek: 607 ada 10 parselde, parsel büyüklüğünün yaklaşık yarısının ticaret fonksiyonuna alınması sebebiyle bölgedeki yoğunluğu artıracağı, yörenin ihtiyaç duyduğu açık yeşil alanları azaltacağı, bu sebeple de çevresel olarak olumsuz etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir.

Planlama ilkelerine aykırı: Dava konusu planlama kararlarının özelikle ticaret fonksiyonuna getirilen yapılaşma ve emsal şartlarıyla bölgedeki kamu kullanımında bulunan yeşil alanları azaltacağı, yapı yoğunluğunu artırdığı, trafik hususunda otopark ve yol düzenlemelerine yönelik ticaret fonksiyonunun gerektirdiği düzenlemeleri yapmadığı hususlarından dolayı dava konusu planların planlama ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Gölet Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve ile Revizyon Uygulama İmar Planı kararlarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı kanaati bilirkişi heyetimizce değerlendirilmiştir.

İnşaattın hukuksuzluğu bir kez daha tespit edildi

Bahçeşehirliler Derneği ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, ihale işlemlerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğunu söyledi, ancak gölet inşaatının hukuksuz bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Bahçeşehirliler Derneği ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, 'Bilirkişi raporu ile inşaatın hukuksuzluğunu bir kez daha tespit edilmiştir' dedi.

İnşaat hemen durmalı

Bahçeşehirliler Derneği ile Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden bilirkişi raporuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Artık tuz koktu! Hukuka aykırı işlemleri gidermesi ve hukuka uyması beklenen Başakşehir Belediyesi, tam da hukuksuzluğun ortasında durmaktadır ve mahkeme kararlarını tanımamaktadır. Başakşehir Belediyesi’nin yerel yönetim ilkelerinden bihaber, yeşil ve doğa düşmanı bu tavrını sonlandırması ve hukuka aykırı gölet inşaatını derhal durdurması gerektiğini önemle belirtmek isteriz' ifadeleri yer aldı.

Bahçeşehir Göleti'nde inşaat ruhsatı iptal edildi!

 

Bahçeşehir Göleti'nde inşaat durdurulmalı!