Bina ortak karar protokolü dilekçesi!

Bina ortak karar protokolü dilekçesi! Bina ortak karar protokolü dilekçesi!

Kentsel dönüşüm uygulamaları dahilinde riskli olarak tespit edilen bir binanın yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda Bina ortak karar protokolü hazırlanıyor. Hazırlanan bina ortak karar protokolü dilekçesi ile müdürlüğe gönderiliyor...Bina ortak karar protokolü dilekçesi!

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli olarak ilan edilen yapılar yıkılarak yok ediliyor.  Riskli yapı olarak ilan edilen yapının yer aldığı arsa sahibinin ne yapacağına karar vermesi gerekiyor :  Arsanın satılması veya yerine bina yaptırılması.


Arsaya tekrar bir yapı yaptırılması kararının verilmesi durumunda, bina ortak karar protokolünün hazırlanması gerekiyor. Bu protokolde binanın kime, hangi koşullarda ve hangi dağılımda yaptırılacağı belirtiliyor. Daha sonra riskli bina raporu ile bina ortak karar prtokolü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile gönderiliyor. Söz konusu bina ortak karar protokolü dilekçe örneği aşağıda sıralanıyor:

 

 Bina ortak karar protokolü dilekçesi!


 ..../.... /201.. 

…………………. ALT YAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM 

MÜDÜRLÜĞÜ’ NE 

 

 

KONU : Bina Ortak Karar Protokolü 

 

 

………….. ili, ……….. ilçesi, ………… mah., ………. cad., ……… sok, No:……, tapuda 

…….. Pafta, …….. Ada, ……… Parsel sayılı yerde bulunan ............................ yazılımında 

…………………. yapı kimlik numaralı binamız için Riskli Yapı Tespit Raporunu Bakanlık Lisanslı 

Kuruluşu ............................’ ce hazırlanmış ve müdürlüğünüzce SON ONAY yazısı 

tarafımıza tebliğ edilmiştir. 6306 sayılı kanun kapsamında Binamızda kanuni en az 2/3 

çoğunluğu gösteren Bina Ortak Karar Protokolü ektedir. Bilgilerinize arz ederiz. 

 

 Saygılarımızla; 


 

Ad Soyad 

İmza 

 

 

EKİ : 

1.Riskli Yapı Tespit Rapor Son Onay Yazısı 

2. Bina Ortak Karar Protokolü 

 

BAŞVURU YAPAN İLETİŞİM : 

Adres : .............................................................

.........................................................................
Bina ortak karar protokolü nedir?