Binaların dış cephelerinin reklam panosu olarak kiralanması!

Binaların dış cephelerinin reklam panosu olarak kiralanması! Binaların dış cephelerinin reklam panosu olarak kiralanması!

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesine göre gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde bulunmaktadır. Binaların dış yüzeyleri de, bina yöneticiliğine değil, kat maliklerine aittir...
1-Kiralama İşleminin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu a) Ticari Bir İşletmeye Dahi! Olmayan Binalar Yönünden Ticari bir işletmeye dahil olmayan binaların dış cephelerinin reklam panosu olarak gerçek veya tüzel kişilere kullandırılması işlemi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesine göre gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde bulunmaktadır. Binaların dış yüzeyleri de, bina yöneticiliğine değil, kat maliklerine aittir. 


Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/5-a maddesine göre, binaların dış yüzeylerini reklam panosu olarak kullanan gerçek usulde vergiye tabi kişi veya kuruluşların, binanın kat maliklerine yapacakları ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi stopajı yapmaları gerekmektedir. 

Konu hakkında Maliye Bakanlığı'nca verilen bir özelge de; "Apartmanlarının dış cephelerini reklam panosu olarak kiraya veren kat maliklerine ödenen kira bedeli üzerinden gerekli gelir vergisi tevkifatı yapılarak ödenecektir." şeklinde idari görüş bildirilmiştir (1). 


b) Ticari Bir İşletmeye Dahil Olan Binalar Yönünden Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde, madde metninde sayılan mal ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde, bunların iratlarının ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, kiralamaya konu binanın ticari bir işletmeye dahil olduğu durumlarda, elde edilen kira bedeli gayrimenkul sermaye iradı değil, ticari kazanç olacaktır. 

Buna göre, aktifine kayıtlı binanın dış yüzeyini reklam panosu olarak kullanılmak üzere kiraya veren işletmenin bu faaliyeti ticari faaliyet olup, elde ettiği gelir de ticari kazançtır. Bu durumda bina sahibi işletmenin, binanın dış cephesini reklam panosu olarak kullanan kişi veya kuruluşa fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca, bu şekilde ödenen bedeller üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. 


Şükrü Kızılot/Hürses Gazetesi