30 / 11 / 2023

Bir yıl içinde birden fazla dairenin alım satımı ticari faaliyete girer mi?

Bir yıl içinde birden fazla dairenin alım satımı ticari faaliyete girer mi?

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar dahilinde; Bir yıl içinde birden fazla dairenin alım satımı ticari faaliyete girer mi? Bir yıl birden fazla dairenin alım satımı ticari kazanç vergisi mi oluyor?Bir yıl içinde birden fazla dairenin alım satımı ticari faaliyete girer mi?


Bir yıl içinde birden fazla dairenin alım satımı ticari faaliyete girer mi?

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar dahilinde değer artış kazancı vergisi bulunuyor. Bu vergi, gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren beş sene içerisinde gayrimenkulün elden çıkarılması halinde ödeniyor.


Ancak, bu vergilendirmede bazı istisnalar söz konusu. Devamlı olarak gayrimenkul alım satımı işi ile uğraşanların elde ettikleri kazanç, değer artış kazancı vergisi değil ticari kazanç vergisi kapsamında vergilendiriliyor.


Ticari bir organizasyon içerisinde yapılan satışlar, tek bir satış gerçekleştirilmiş dahi olsa, ticari kazanç olarak değerlendiriliyor. 


Ancak, ticari bir organizasyon olmaksızın birden fazla satış yapılmış ise diğer ifade ile bir yılda birden fazla veya her yıl bir satış yapılması halinde satışın hangi amaçla yapıldığının tespit edilmesi gerekiyor.


Gayrimenkullerin aynı kişiye farklı tarihlerde ve farklı kişilere aynı tarihte satılması veya birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, 2014/... ve ... aylarında satılan ... adet gayrimenkulün satışından elde edilecek kazancın, Gelir Vergisi Kanunu'nun 37 nci maddesi çerçevesinde ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekiyor.


Bu şekilde ticari bir kazanç gütmeyen; şahsi ihtiyaç ya da servetin korunması amacıyla gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin ise değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.Devamlı olarak gayrimenkul alım satımı!

Geri Dön