Bodrum Ethem Özyurt Tersanesi icradan 4.8 milyon TL'ye satılıyor!

Bodrum Ethem Özyurt Tersanesi icradan 4.8 milyon TL'ye satılıyor!

Bodrum 1. İcra Dairesi, Muğla Bodrum'daki Bodrum Ethem Özyurt Tersanesi'ni satışa çıkardı. İhalesi 3 Kasım 2016'da gerçekleşecek tersanenin satış bedeli 4 milyon 845 bin TL olarak belirlendi.


Bodrum 1. İcra Dairesi, Muğla Bodrum'daki Bodrum Ethem Özyurt Tersanesi'ni satışa çıkardı. Tersanenin satış bedeli 4 milyon 845 bin TL olarak belirlendi.


T.C. BODRUM 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI


2015/7500 ESAS


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri: Muğla İl, Bodrum İlçe, Kum-bahçel İçme Mahalle/ Mevkii, 177 Ada 17 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın tamamı., Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 05/11/2015 tarih 13021-23507 sayılı yazı ve eki ile gelen imar durum bilgilerine göre konu 177 Ada, 17 Parselin Bodrum Belediyesi Meclisinin 07/05/2013 tarih 2013/97 Sayılı ve 08/07/2013 tarih 2013/130 Sayılı kararı ile uygun görülen Kumbahçe Mah, İçmeler Mevkii, Revizyon İmar Planında; Yapılaşma koşullarında Emsal % 60 yoğunluklu Geleneksel Yat Bakım ve Çekek Alanı olarak yapılandığı, Minimum komşuya mesafesi; 3m, kamu alanına; 5m, Minimum parsel büyüklüğü; 2.000,00 m2, En az yol cephesinin 20 m olduğu belirlenmiştir, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kumbahçe Mah. İçme mevkiinde yer almaktadır.


Toplamda 2.018,55 m2 yüzölçümlü olan taşınmaz tapu kaydı bilgilerinden de anlaşılacağı gibi arsa niteliklidir. Konu taşınmaz Bodrum-dan-lçmeler yönüne giden Atatürk Caddesi devamında içmeler Caddesi üzerinde (İçmeler Caddesi ile Gület Caddesinin kesiştiği yerde) cadde ile deniz arasında kalan çekek yerinde bulunmaktadır.


Taşınmaz Bodrum Şehir Merkezine yaklaşık 4 km, Bodrum Limanına 2 km mesafede yer almaktadır. Bodrum Belediyesi sınırları içinde yer alan taşınmaz Bodrum Belediyesinin mevcut tüm alt yapı ve üstyapı (ulaşım, sokak aydınlatması, çöp toplama hizmetleri, şebeke suyu ile elektrik, tlf gibi) hizmetlerinden faydalanmaktadır.


Bu alandaki yapılaşma türü ticaret- küçük sanayi, yapılaşma yoğunluğu hızlı artmaktadır. 177 Ada,17 parselin kıyı kenar çizgisinden sonraki ön tarafı dolgu alanı olup halen yat çekek alanı olarak kullanılmaktadır. İçmeler Caddesinden parselin güney-doğu kenarından 10 m'lik imar yolunun deniz kıyısına kadar inmekte olduğu fakat fiili olarak bu yolun 5-6 m genişlikte açık olduğu görülmüştür.


Keşif tarihi itibariyle yapılan incelemelerde konu parselin üzerinde çelik-betonarme-yığma olarak 431 m2 taban alanlı ve ortalama 17


m yüksekliğinde yapının bulunduğu, 17 m2 yüksekliğindeki bu yapının asma katlardan oluştuğu, zemin katın tamamının halen tekne ve yat tamirat ve atölyesi, asma katların ise bu atölyenin birimleri (muhasebe- ofis- mutfak- yatakhane ve diğer atölye birimleri) olarak kullanıldığı görülmüştür,


Resen edinilen bilgilere göre parsel üzerindeki tekne-yat atölyesi binası olarak kullanılan yapının 1981 yılından evvel arazi kullanımı ve imar affından yapı ruhsatlarının mevcut olduğu belirlenmiştir, Yapılan incelemelerde konu parselle birlikte çevre ve komşu parseller üzerinde de tekne-yat imalatı, bakımı, tamiratı amaçlı benzer şekilde kullanılan çok sayıda atölyenin bulunduğu, bu atölyelerin halen faal olarak çalıştığı, komşu parseller üzerinde yine tekne-yat imalatı, tamiratı, bakımı amaçlı yedek parça satışına yönelik işyerlerinin olduğu, civar parseller üzerinde Bodrum Belediyesinin Arıtma tesisinin olduğu, aynı yol üzerinde Belediye Yelken Klübü ve restoran-beach'in olduğu ve ulaşım probleminin olmadığı görülmüştür.


Adresi : Kumbahçe Mah. İçme Mevkiinde Yat Çekek ve Bakım Yeri Olarak Kullanılan ETHEM ÖZYURT (BARKA) Tersanesi Kıymeti :4.845.000,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.


1. Satış Günü : 03/11/2016 günü 10:30 -10:35 arası


2. Satış Günü : 05/12/2016 günü 10:30 -10:35 arası


Satış Yeri : Bodrum 1. İcra Müdürlüğü Koridoru Önü


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (i 5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7500 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.