Bodrum Kızılağaç'ta 15.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Bodrum Kızılağaç'ta 15.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla!T.C. Bodrum Satış Memurluğu, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mahallesi, Kayırlı Mevcii, 239 ada 12 parselde yer alan tarlayı 15 milyon 674 bin 352 TL'ye satıyor...


T.C. Bodrum Satış Memurluğu tarafından, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mahallesi, Kayırlı Mevcii, 239 ada 12 parselde yer alan tarla 15 milyon 674 bin 352 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 11 Haziran tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KIZILAĞAÇ mahallesi, KAYIRLI mevkii, 239 ADA, 12 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum-Yalıçiftlik yoluna yaklaşık 60 metre cephelidir. Güney yönünden kuzeye doğru azalan takribi %5 eğime sahiptir. Parsel genç çam, pınar ağaçları ile makilik-fundalık formda bitki topluluğu ile kaplıdır. Parsel üzerinden iki ayrı yüksek gerilim hattı geçmektedir. Bu hatlardan sadece bir tanesi tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın deniz manzarası bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 52.247,84 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yalı (Çiftlik) I.Etap 1/1.000 öçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Plânında; kısmen emsal 0,03 (Z) rumuzlu zeytinlik alan tarımsal niteliği korunacak alan içerisinde kısmen sosyo-kültürel tesis alanında, kısmen imar yolunda, kısmen plân dışı alanda kalmaktadır. Plân dışı kalan alan Yalıçiftlik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânında; III.Derece Doğal Sit alanı içerisinde tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 15.674.352,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Geçit Hakkı : İşbu parsel aleyhine 568 parsel lehine 3 metre genişliğinde 15 m2'lik alandan yol olarak kullanılmak üzere geçit hakkı verilmiştir. Başlama Tarihi:13/12/2001
İrtifak Hakkı : Milas-Bodrum enerji nakil hakkı geçirildiğinden folyesinde görüldüğü üzere taşınmazın 1.500 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı vardır. malik:Türkiye Elektrik Kurumu 03/11/1988-3849
1. Satış Günü : 11/06/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 09/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Bitez Mah. 1905 Sk. No:11/2 Bodrum/Muğla (Bitez Kapalı Pazaryeri)

Bodrum Kızılağaç

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/45 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.