Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 49.9 milyon TL'ye satılık tarla!

Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 49.9 milyon TL'ye satılık tarla!Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yeniköy Mahallesi 1087 ada 134 parselde yer alan tarlayı 49 milyon 875 bin 615 TL'ye satıyor...


Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yeniköy Mahallesi 1087 ada 134 parselde yer alan tarla 49 milyon 875 bin 615 TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 9 Nisan 2020 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, YENİKÖY mahallesi,GÖKTEPE mevkii, 1087 ADA, 134 PARSEL sayılı TARLA niteliğindeki taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Gümbet kavşağından Severcan Caddesi üzerinde takribi 250 m ilerledikten sonra Zeytindalı Villaları 2 adlı sitenin önünden kuzeydoğuya ilerleyen yol üzerinde takribi 350 metre ilerledikten sonra Reef Panorama adlı sitenin kuzeyinde yer alan parsel olduğu, parselin makilik-fundalık bitki örtüsü ile kaplı olduğu, taşınmazın batıdan doğuya doğru eğimli olduğu, parselin güney, kuzey ve batısında lüks yapılaşmaların bulunduğu, parsel üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, parselin Oasis Alış-Veriş Merkezine yürüme mesafesinde olduğu, okul, banka, ptt gibi işlerlerine ise araçla ulaşma mesafesinde olduğu, belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.
Yüzölçümü : 33.250,41 m²
İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave İmar Plânında; kısmen
III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, kısmen I.Derece Arkeolojik Sit Alanında, III.Derece Arkeolojik Sat Alanlı yerde kısmen Emsal:TAKS:0,075, KAKS:0,15KONUT alanında, kısmenEmsal:0,15 yoğunluklu SAĞLIK TESİS alanında, kısmen Emsal:0,15 yoğunluklu EĞİTİM TESİS (ANAOKULU) alanında, kısmen de İMAR YOLUNDA kalmaktadır. I.Derece Arkeolojik Sit Alanlı yerde KTA 11. (Kentsel Tasarım Alanı 11)'de kalmaktadır.
Kıymeti : 49.875.615,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şartnâmede ayrıntılı belirtilmiştir.
1. Satış Günü : 09/04/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 07/05/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/25 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.24/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.