Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 8.9 milyon TL'ye satılık iki katlı bina!

Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 8.9 milyon TL'ye satılık iki katlı bina!

Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği, Antalya ili Kaş ilçesi Merkez Mahallesi 119 ada 8 parselde yer alan iki katlı taş kargir binayı  8 milyon 933 bin 294 TL'ye satıyor...


Kaş Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından Antalya ili Kaş ilçesi Merkez Mahallesi 119 ada 8 parselde yer alan iki katlı taş kargir bina 8 milyon 933 bin 294 TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 7 Şubat 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.KAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli Kaş İlçesi Merkez Mahallesi 119 ada 8 parselde mukim tapu kayıtlarında bahçe altı dükkanlı ev vasfındaki 815,00 metrekare büyüklüğündeki taşınmazdır. Satışa konu taşınmazın niteliği taşıınmaz ticari amaçlı kullanım halinde bahçe altı dükkanlı ev vasfında 815,00 metrekare alana sahiptir. Konum itibariyle Cumhuriyet meydanı ve Kaş Limanına cephe olup ticari-turistik hareketliliği yüksek bölgededir. Etrafında yat limanı, hediyelik eşya dükkanları,lokantaları bar,kafeterya ofis gibi turistik işletmeler bulunmaktadır. Taşınmazdaki 4 adet bina konumları sebebi ile özellikle kira getirisi iyi olabilecek pozisyondadır. Taşınmazın üzerindeki varlıklar taşınmaz üzerinde 4 adet binanının 3 tanesinin Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kutusunda tescilli olduğu, bahçede bulunan mutfak-wc olarak kullanılan 4.binanın ise Antalya Tabikat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanmış projesi olduğu anlaşılmıştır. Diğer boş kısımlarda ise peyzaj amaçlı olarak korunan 70 yaş üzerinde 1 adet zeytin ağacı ile peyzaj amaçlı dikilen 10-25 yaş aralığında bir kaç adet limon,erik,badem, incir ve amme(trabzon hurması) ağaçları ile muhtelif süs bitkileri bulunmaktadır.Satışa konu taşınmazın kademeli bir yapıya sahip olmakla birlikte kademeler düz hale getirilmiştir. Taşınmaz mahalle merkezinde yer almakta olup hem kadastro haritasında hem zeminde ulaşım yolu bulunmaktadır. Elektirik,su, telefon gibi alt yapı hizmetleri mevcut durumdadır. Satışa konu taşınmazın üzeirnde 3 adet tescilli ve 1 adet onaylı projesi bulunan yapılar mevcuttur. Taşınmazın üzerinde 2 katlı taş kagir yapı olup kuzey-batı köşede yer almakta, her iki katı da içten merpen yardımıyla bar-kafeterya olarak kullanılmaktadır. Üst katının arka bölüm olan doğu kısmı kiremit çatılı ve kapalı mekan şeklinde iken ön kısmı ise yanları açık fayans tabanlı ve ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Yapının zemin ve 1.kat alanı toplamı 152,00 metrekare olarak belirtilmiştir. Taşınmazın üzerinde yapı tescili 2 katlı taş kagir tescilli bir bina olup kuzey-doğu köşede yer almakta, her iki katı da kıymet takdiri tarihinde Halı-Kilim Satış dükkanı olarak faaliyettedir. Zemin ve 1 katları, ahşaptan yapılmış iç merpenle birlikte bir bütün olarak kullanılmaktadır. Yapının zemin ve 1.Kat alanı toplam 170,00 metrekaredir. Satışa konu taşınmazın üzerinde 2 katlı taş kargir tescilli bina olup güney-batı köşede yer almakta olup zemin katı iki ayrı seyahat acentesi ofisi olarak kullanılmaktadır. 1.Katı ise kat yüksekliği gereğinden fazla tutularak mesken olarak planlanmış iken kıymet takdiri tarihinde ofis-mutfak-wc-depo olarak kullanılmaktadır. Yapının zemin ve 1.kat alanı toplam 170,00 metrekaredir. Satışa konu parselin orta kısmında yer alan tek katlı önceden yapılmış kısmı ahşap çatlı ve kiremit kaplı iken sonradan ilave edildiği düşünülen kısmı ise kumlu tip şıngıl kaplıdır. Kıymet takdiri yapıldığı tarihte oda bölümleri yemek hazırlama-çay ocağı-wc şeklinde kullanılmaktadır. Antalya Tabikat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış bina ve bahçe düzenlemesi projesi bulunan bina tahminen 20 yıllıktır. Tek katlı binanın taban alanı 90,00 metrekaredir.
Adresi : Kaş Merkez Mahallesi Kaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 815 m2
İmar Durumu : Kaş Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde ve 1. derece arkeolojik sit alanı içindedir.
Kıymeti : 8.933.294,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydındaki gibi olup Korunması gereken kültür ve tabiat varlığıdır, parselin tamamı kentsel sit alanı sınır içerisinde kalmaktadır, Kaş Asliye Hukuk Mahkemesinin kesinleşmemiş mahkeme kararı vardır, Finike Sulh Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir şerhi ,Parselin Krokide A harfi ile gösterilen 144,89 metrekarelik kısmı 1.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır beyanı ve Satış memurluğunun satışa gidilecektir şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 06/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KAŞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAŞ BELEDİYESİ GİRİŞ KAT KAŞ/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İş bu satış ilanı İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ edilmeyenlere tebliğe kaimdir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2019